ยูนิตหัวไฟเบอร์ ออปติก เซนเซอร์ชนิดต่างๆ

FU ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ฟิล์มไฟเบอร์ยูนิตชนิดเดฟินิตรีเฟลกทีฟ ชนิดสั้น FU-F38

FU-F38 - ฟิล์มไฟเบอร์ยูนิตชนิดเดฟินิตรีเฟลกทีฟ ชนิดสั้น

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ