ยูนิตหัวไฟเบอร์ ออปติก เซนเซอร์ชนิดต่างๆ

FU ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

เลนส์ตัวส่ง F-4

F-4 - เลนส์ตัวส่ง

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

F-4*1

ไฟเบอร์ที่ใช้ร่วมกันได้

FU-77TZ/77V/77 ,FU-7F ,FU-78 ,FU-77G/77TG

น้ำหนัก

ประมาณ 1 กรัม

*1 สำหรับรายละเอียดของระยะตรวจจับ โปรดดูแคตตาไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ