รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ - LV-N ซีรีส์