ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์

FS-V10 ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: ขอบเหล็ก 2 ช่อง - FU-VJ2

ขอบเหล็ก F-V4

F-V4 - ขอบเหล็ก

รุ่นอื่นๆ