ม่านแสงนิรภัยที่ไม่มีจุดบอด

SL-C ซีรีส์

ตัวยึดแบบบาง OP-51698

OP-51698 - ตัวยึดแบบบาง

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-51698

ชนิด

ฟิตติ้งแบบผอม

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

SL-VF/VH/VL ซีรี่ส์

หมายเหตุ

กลไกการหมุนซึ่งรวมเข้ากับบริเวณที่กันไว้ ชุดอุปกรณ์ 2 ชุดจะถูกรวมไว้ใน 1 ชุด
ต้องใช้ตัวยึด 4 ตัว (2 ชุด) เพื่อติดตั้งเครื่องส่ง/เครื่องรับ

รุ่นอื่นๆ