ข้อมูลจำเพาะ เครื่องสแกนเลเซอร์นิรภัย SZ ซีรีส์

รุ่น

SZ-01S

SZ-04M

SZ-16V

รูป

ชนิด

ชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไป

ชนิดหลายฟังก์ชัน

ชนิดชุด (ช่อง) หลายพื้นที่

ความสามารถในการ
การตรวจจับ

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม., 40 มม., 50 มม., 70 มม., 150 มม. (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า)
การสะท้อนต่ำสุด 1.8%, ความเร็วสูงสุด 1.6 m/s

มุมที่ตรวจจับได้

270° (-45° ถึง 225°)

เวลาตอบสนอง
(ON เป็น OFF)

รอบการสแกนทั่วไป (รอบการสแกน A)

60 ms (2 การสแกน) ถึง 480 ms (16 การสแกน)

รอบการสแกนเฉพาะ (รอบการสแกน B)

66 ms (2 การสแกน) ถึง 528 ms (16 การสแกน)

เวลาตอบสนอง
(OFF เป็น ON)

รอบการสแกนทั่วไป (รอบการสแกน A)

เวลาตอบสนองของ ON เป็น OFF + 125 ms

รอบการสแกนเฉพาะ (รอบการสแกน B)

พื้นที่ป้องกัน
สูงสุด

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 70 มม./ 150 มม.

4.2 ม. (-5° ถึง 185°), 2.8 ม. (-45° ถึง -5°, 185° ถึง 225°)

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 50 มม.

3.0 ม. (-5° ถึง 185°), 2.0 ม. (-45° ถึง -5°, 185° ถึง 225°)

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 40 มม.

2.4 ม. (-5° ถึง 185°), 1.6 ม. (-45° ถึง -5°, 185° ถึง 225°)

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 30 มม.

1.8 ม. (-5° ถึง 185°), 1.2 ม. (-45° ถึง -5°, 185° ถึง 225°)

พื้นที่เตือนสูงสุด
(ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย)

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 70 มม./ 150 มม.

10.0 ม. (-5° ถึง 185°), 7.0 ม. (-45° ถึง -5°, 185° ถึง 225°)*1

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 50 มม.

7.5 ม. (-5° ถึง 185°), 5.0 ม. (-45° ถึง -5°, 185° ถึง 225°)*1

7.5 ม. (-5° ถึง 185°), 5.0 ม. (-45° ถึง -5°, 185° ถึง 225°)

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 40 มม.

6.0 ม. (-5° ถึง 185°), 4.0 ม. (-45° ถึง -5°, 185° ถึง 225°)*1

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 30 มม.

4.5 ม. (-5° ถึง 185°), 3.0 ม. (-45° ถึง -5°, 185° ถึง 225°)*1

ระยะปลอดภัยเพิ่มเติม

100 มม.*2

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด, ความยาวคลื่น

อินฟราเรดเลเซอร์ไดโอด, 905 nm

คลาสของเลเซอร์

Class 1 IEC / EN 60825-1: 2007
Class 1 CFR 21 1040.10, 1040.11 (Laser Notice No.50)
Class 1 JIS C6802: 2005

เอาท์พุท OSSD

เอาต์พุต

PNP หรือ NPN (เลือกได้ตามสายต่อ)
2 เอาต์พุต

PNP หรือ NPN (เลือกได้ตามสายต่อ)
4 เอาต์พุต

PNP หรือ NPN (เลือกได้ตามสายต่อ)
2 เอาต์พุต

กระแสโหลดสูงสุด

500 mA*3

แรงดันตกค้าง (ระหว่าง ON)

สูงสุด 2.5 V (โดยมีความยาวสายเคเบิล 5 ม.)

แรงดันไฟฟ้าในสภาวะ OFF

สูงสุด 2.0 V (โดยมีความยาวสายเคเบิล 5 ม.)

กระแสรั่วไหล

สูงสุด 1 mA*4

โหลดแบบเก็บประจุไฟฟ้าสูงสุด

2.2 µF (โดยมีความต้านทานโหลด 100 Ω)

ความต้านทานสายไฟโหลด

สูงสุด 2.5 Ω*5

อินพุต
(ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย)

ความต้านทานอินพุต

4.4 kΩ (สำหรับอินพุต 1)
2.2 kΩ (สำหรับอินพุต 2)

4.4 kΩ (สำหรับอินพุต 1, 3, 4 และ 5)
2.2 kΩ (สำหรับอินพุต 2 และ 6)

4.4 kΩ (สำหรับอินพุต 1 และ 3 ถึง 10)
2.2 kΩ (สำหรับอินพุต 2)

เอาต์พุต
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ระบบนิรภัย
(เอาต์พุต AUX)

ชนิดเอาต์พุต

เอาต์พุตโทเท็มโพล PNP/NPN
2 เอาต์พุต

เอาต์พุตโทเท็มโพล PNP/NPN
6 เอาต์พุต

เอาต์พุตโทเท็มโพล PNP/NPN
4 เอาต์พุต

กระแสโหลดสูงสุด

50 mA

แรงดันตกค้าง (ระหว่าง ON)

สูงสุด 2.5 V (โดยมีความยาวสายเคเบิล 5 ม.)

เอาต์พุต
หลอดไฟ Muting

(สามารถกำหนดเอาต์พุต AUX6 ให้กับเอาต์พุตหลอดไฟ Muting)

-

สามารถเชื่อมต่อกับ
หลอดไส้
(24VDC, 1 ถึง 5.5W) และหลอดไฟ LED
(กระแสโหลด 10 ถึง 230 mA)

-

ความยาวสายเคเบิล

30 ม. หรือน้อยกว่า*6

มาตรฐาน
ที่อนุมัติ

EMC

EMS

IEC61496-1, EN61496-1, UL 61496-1

EMI

EN55011 Class A, FCC Part15B Class A

ความปลอดภัย

IEC61496-1, EN61496-1, UL 61496-1 (Type3 ESPE)
IEC61496-3, EN61496-3 (Type3 AOPDDR)
IEC61508, EN61508, IEC62061, EN62061 (SIL2)
EN ISO13849-1:2008 (PLd, Category3)
UL508, UL1998

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

เมื่อใช้คอนเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายไฟ: 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า
เมื่อใช้แบตเตอรี่: 24 VDC +20 %/-30 %

อัตรากระแสไฟ

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

สูงสุด 9.5 W (ไม่มีโหลด)
สูงสุด 39 W (มีโหลด)

สูงสุด 9.5 W (ไม่มีโหลด)
สูงสุด 50 W (มีโหลด)

สูงสุด 10.5 W (ไม่มีโหลด)
สูงสุด 43 W (มีโหลด)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65 (IEC60529)*7

แสงรอบข้าง

หลอดไส้: 1,500 ลักซ์หรือน้อยกว่า*8

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-25 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ความชื้นแวดล้อมในการเก็บรักษา

35 ถึง 95 % RH

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 0,7 มม., กวาด 20 ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

100 ม./วินาที2 (ประมาณ 10 G), พัลส์ 16 ms, 1,000 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โครงเครื่องยูนิตหลัก

อะลูมิเนียมหล่อแบบ, SPHC (ด้านล่าง)

หน้าต่าง

โพลีคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 1.6 กก.

*1 ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้ในพื้นที่เตือนจำเป็นต้องมีการสะท้อนแสง 20% หรือมากกว่า
*2 หากมีฉากหลังที่สะท้อนแสงอย่างมากภายใน 1.5 ม. จากเขตพื้นที่ป้องกัน จะต้องเพิ่มระยะให้พื้นที่ป้องกันอีก 200 มม. ในกรณีที่คำนวณระยะความปลอดภัยขั้นต่ำ
*3 สำหรับค่าคำนวณกระแสโหลดของเอาต์พุต OSSD และเอาต์พุต AUX ให้ตรวจดูว่าต้องเท่ากับ 1.5 A หรือน้อยกว่าเมื่อใช้คอนเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายไฟ (หรือ 1.0 A หรือน้อยกว่าเมื่อความยาวสายเคเบิลเท่ากับ 25 ม. หรือมากกว่า) และ 1.0 A หรือน้อยกว่าเมื่อใช้แบตเตอรี่ (หรือ 0.5 A หรือน้อยกว่าเมื่อความยาวสายเคเบิลเท่ากับ 5 ม. หรือมากกว่า)
*4 โดยพิจารณาถึงสถานการณ์ที่ปิดหรือไม่ได้เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า
*5 ความต้านทานสายไฟระหว่างเอาต์พุต OSSD และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (ไม่รวมความต้านทานของสายเคเบิล) ต้องไม่เกิน 2.5 Ω เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยราบรื่น อย่างไรก็ตาม จะต้องเป็น 1.0 Ω หรือน้อยกว่า ถ้ากระแสโหลดเป็น 300 mA หรือมากกว่า
*6 จะต้องเท่ากับ 10 ม. หรือน้อยกว่าถ้าจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่
*7 SZ ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของการป้องกันในระดับ IP65 เมื่อฝาครอบส่วนตั้งค่าเปิดอยู่หรือไม่ได้เสียบสายต่อ
*8 ไม่ควรติดตั้ง SZ เมื่อการรบกวนของแสงไม่อยู่ภายใน ±5° ของระนาบตรวจจับ

ด้านบนสุดของหน้า