เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอลชนิดทนทาน

GP-M ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอลชนิดทนทาน GP-M ซีรีส์

รุ่น

GP-M001

GP-M010

GP-M025

GP-M100

GP-M250

GP-M400

รูป

พิกัดแรงดัน

-100 ถึง +100 kPa
(-1 ถึง +1 bar)

-0.1 ถึง +1 MPa
(-1 ถึง +10 bar)

-0.1 ถึง +2.5 MPa
(-1 ถึง +25 bar)

0 ถึง +10 MPa
(0 ถึง +100 bar)

0 ถึง +25 MPa
(0 ถึง +250 bar)

0 ถึง +40 MPa
(0 ถึง +400 bar)

การแสดงผลที่เป็นไปได้

-120.0 ถึง +120.0 kPa
(-1.200 ถึง +1.200 bar)

-0.210 ถึง +1.110 MPa
(-2.10 ถึง +11.10 bar)

-0.360 ถึง +2.760 MPa
(-3.60 ถึง +27.60 bar)

-1.00 ถึง +11.00 MPa
(-10.0 ถึง +110.0 bar)

-2.50 ถึง +27.50 MPa
(-25.0 ถึง +275.0 bar)

-4.00 ถึง +44.00 MPa
(-40.0 ถึง +440.0 bar)

ค่าแรงดัน Zero-cut

±0.5% ของ F.S.

แรงดันฉับพลัน

1.5 MPa (15 bar)

15 MPa (150 bar)

35 MPa (350 bar)

100 MPa (1000 bar)

ความละเอียดในการแสดงผล

0.1 kPa (0.001 bar)

0.001 MPa (0.01 bar)

0.01 MPa (0.1 bar)

ชนิดของไหล

ก๊าซหรือของเหลวที่ไม่กัดกร่อนชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลว

ของเหลวที่ไม่กัดกร่อนชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลว

ชนิดของแรงดัน

แรงดันเกจ์

ความเที่ยงตรง

±1.0% ของ F.S. หรือต่ำกว่า*1

อัตราการทำซ้ำ

±0.3% ของ F.S. หรือต่ำกว่า*2

คุณสมบัติด้านอุณหภูมิ

±0.6% ของ F.S./10°C

เส้นผ่านศูนย์กลางช่องเชื่อมต่อ

G3/4 (สามารถเปลี่ยนเป็นอะแดปเตอร์เสริม R ตัวผู้ 1/8, R ตัวผู้ 1/4, R ตัวผู้ 3/8, G ตัวเมีย 1/4, NPT ตัวผู้ 1/8 และ NPT ตัวผู้ 1/4 ได้)

มุมการหมุนตัวเครื่อง

สูงสุด 330°

อุณหภูมิปานกลาง

-20 ถึง +100°C (ไม่เป็นน้ำแข็งหรือกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*3

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

10-30 VDC, การกระเพื่อม (P-P): สูงสุด 10% Class 2 หรือ LPS

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

50 mA หรือต่ำกว่า (เมื่อไม่รวมโหลด 24 V: 32 mA หรือต่ำกว่า, เมื่อ 12 V: 48 mA หรือต่ำกว่า)*4

วิธีการแสดงผล

4 คอลัมน์, LED แบบดิจิตอล, สีแดง/จอแสดงภาพแสดงค่ากลับด้านแนวตั้งได้

แสงจอแสดงผลการทำงาน

ไฟแสดงการทำงาน (เอาต์พุต 1) (สีส้ม),ไฟแสดงการทำงาน (เอาต์พุต 2) (สีส้ม)

Hysteresis

ระหว่างโหมด Hysteresis: ปรับได้ (Hysteresis คือค่าต่างระหว่างจุดเริ่มต้นการทำงานและจุดสิ้นสุดการทำงาน)
ระหว่างโหมด Window: คงที่ (0.5% ของ F.S.)

การตอบสนอง

เอาต์พุตควบคุม

เลือกได้ตั้งแต่ 3 ถึง 5000 ms

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก

เหมือนด้านบน + 2 ms (ตอบสนอง 90 %)

เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุมเอาต์พุต 1

NPN/PNP open collector (เลือกได้), สูงสุด 250 mA (สูงสุด 30 V)
แรงดันตกค้างที่ยูนิตหลัก สูงสุด 1 V, N.O./N.C. เลือกได้

เอาต์พุต 2
ชนิดสำรอง

เอาต์พุตควบคุม

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก

4-20 mA, ความต้านทานการโหลดสูงสุด 500 Ω (เมื่อแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 20 V)*5

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

ความทนทานต่อแรงดัน

400 kPa (4 bar)

4 MPa (40 bar)

10 MPa (100 bar)

30 MPa (300 bar)

50 MPa (500 bar)

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +80 °C (ไม่มีการกลั่นตัวหรือไม่เย็นจนแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

IEC60068-2-6 20 G (10 ถึง 2000 Hz, 2 ชั่วโมงในแต่ละแกน X, Y และ Z)

การทนต่อแรงกระแทก

IEC60068-2-27 50G (11 ms, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z)

คุณสมบัติ
ของวัสดุ

พอร์ต/ไดอะแฟรม

จุดต่อแรงดัน: SUSXM7, จุดต่อแรงดันของไดอะแฟรม: Al2O3 (อลูมินา), โอริง: FKM

ชิ้นส่วนอื่นๆ

จุดต่อที่เป็นโครงสร้างโลหะ: SUS304, SUS303, จุดต่อที่เป็นโครงสร้างพลาสติก: PPSU, รูอากาศ: PTFE, ทองเหลืองชุบนิกเกิล

จุดต่อที่เป็นโครงสร้างโลหะ: SUS304, SUS303, จุดต่อที่เป็นโครงสร้างพลาสติก: PPSU

สายเคเบิลที่ใช้ได้

คอนเนคเตอร์ M12 4 ขา

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม

*1 ได้ค่านี้เมื่อพิจารณาถึง Linearity + Hysteresis + อัตราการทำซ้ำในสภาพแวดล้อมที่ได้เสถียรในอุณหภูมิ 23°C
*2 อัตราการทำซ้ำตามเงื่อนไขที่คงที่คือค่าต่างของจุดตรวจจับเมื่อเกิดความผันแปรในการวัดซ้ำ
*3 เมี่ออุณหภูมิของระบบท่อเกิน 80°C ห้ามเชื่อมต่อสายเคเบิล
*4 การสิ้นเปลืองกระแสไฟรวมถึงเอาต์พุตเท่ากับ 0.6 A และต่ำกว่า
*5 ความต้านทานการโหลดสูงสุด R จะเป็นค่าที่ต่ำกว่าการตอบสนองของแรงดันไฟฟ้า E เมื่อ 10-23 V: R = {38 x (E-10) + 128} Ω เมื่อ 23-30 V: R = 622 Ω

ด้านบนสุดของหน้า