เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอล AI แบบประหยัดสายไฟ

AP-V40 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอล AI แบบประหยัดสายไฟ AP-V40 ซีรีส์

หัวเซนเซอร์

รุ่น

AP-41M

AP-41

AP-43

AP-44

AP-48

รูป

ชนิดของแรงดัน

แรงดันเกจ์

ชนิด

แรงดันที่เป็นลบ

แรงดันที่เป็นบวก

แรงดันบวกและลบ

ความแตกต่างของแรงดัน

ช่วงพิกัดแรงดัน

0 ถึง -101.3 kPa

0 ถึง +1.000 MPa

+101.3 ถึง -101.3 kPa

-101.3 ถึง +101.3 kPa

ชนิดของไหล

อากาศหรือก๊าซที่ไม่กัดกร่อน

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

สูงสุด ±2 % ของ F.S.

พอร์ตแรงดัน

สกรูตัวผู้ M3

สกรูตัวผู้ M5

R (PT) 1/8

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ความทนทานต่อแรงดัน

500 kPa

1.5 MPa

500 kPa

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 4 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

1,000 ม./วินาที2, 10 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z, รวม 60 ครั้ง

วัสดุ

โครงสร้าง: PBT, สกรู: สแตนเลสสตีล

น้ำหนัก

4.8 กรัม (ไม่รวมสายเคเบิล) /67.8 กรัม (รวมสายเคเบิล 3 ม.)

7 กรัม (ไม่รวมสายเคเบิล) /70 กรัม (รวมสายเคเบิล 3 ม.)

35 กรัม (ไม่รวมสายเคเบิล) /98 กรัม (รวมสายเคเบิล 3 ม.)

ด้านบนสุดของหน้า

แอมพลิฟายเออร์, NPN

รุ่น

AP-V41AW

AP-V42AW

รูป

ชนิด

แอมพลิฟายเออร์, NPN

หัวเซนเซอร์ที่ใช้ได้

AP-41M, AP-41, AP-43, AP-44, AP-48

ตั้งและแสดงย่าน

-15 ถึง +110 % ของ F.S.*1

จอแสดงผล

LED 7 Segment 4 1/2 หลัก, 2 สี (ความสูงของตัวเลข: 4.5 มม.), ไฟแสดงผล AI (สีเขียว), รอบการแสดงผล: 10 ครั้ง/วินาที

อัตราการทำซ้ำ

±0.2 % ของ F.S.

ไฟแสดงการทำงาน

LED สีแดง x 2 (ตามเอาต์พุตควบคุม 1 และ 2)

ความละเอียดในการแสดงผล

AP-41M/41: โหมดมาตรฐาน 0.1 kPa, โหมดโฟกัส/ความละเอียดสูง 0.01 kPa
AP-43: โหมดมาตรฐาน 0.001 MPa, โหมดโฟกัส/ความละเอียดสูง 0.1 kPa
AP-44/48: โหมดมาตรฐาน 0.1 kPa, โหมดโฟกัส/ความละเอียดสูง 0.02 kPa

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ปกติ

12 V: สูงสุด 720 mW (60 mA), 24 V: สูงสุด 960 mW (40 mA)

ความผันแปรของอุณหภูมิในการแสดงผล

สูงสุด ±1 % ของ F.S.

Hysteresis

ปรับได้ (มาตรฐาน: 0.5 % ของ FS; โหมดโฟกัส/ความละเอียดสูง: 0.1 % ของ F.S.)

เวลาตอบสนอง (ฟังก์ชันป้องกันการกระเพื่อม)

1 (เฉพาะในโหมดความเร็วสูง), 2.5, 5, 100 หรือ 500 ms (เลือกได้)

I/O

เอาต์พุตควบคุม

1 ถึง 5 V โดยมีความต้านทานโหลดสูงสุด 1 kΩ (หรือเลือกอินพุตการปรับค่าให้เป็นศูนย์ได้)

-

เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อก

เวลาอินพุต: 2 ms หรือมากกว่า (หรือเลือกเอาต์พุตแบบอะนาล็อกได้)

เอาต์พุตควบคุม

NPN open collector สูงสุด 100 mA (ที่ 40 V หรือต่ำกว่า) ด้วยแรงดันตกค้างสูงสุด 1 V, 2 เอาต์พุต (เลือก NO หรือ NC ได้)

NPN open collector สูงสุด 20 mA (ที่ 40 V หรือต่ำกว่า) ด้วยแรงดันตกค้างสูงสุด 1 V, 2 เอาต์พุต (เลือก NO หรือ NC ได้)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

โหมดประหยัดไฟ

12 V: สูงสุด 480 mW (40 mA), 24 V: สูงสุด 720 mW (30 mA)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

Polycarbonate

อุปกรณ์เสริม

ขายึด, คอนเนคเตอร์ส่วนหัวและซีลต่อขยาย

ยูนิตปิดท้าย, คอนเนคเตอร์ส่วนหัวและซีลต่อขยาย

น้ำหนัก

ประมาณ 80 กรัม (รวมสายเคเบิลยาว 2 ม.)

*1 ช่วงโฟกัสใช้ได้เมื่อยู่ในโหมดโฟกัสเท่านั้น

ด้านบนสุดของหน้า

แอมพลิฟายเออร์, PNP

รุ่น

AP-V41AWP

AP-V42AWP

รูป

ชนิด

แอมพลิฟายเออร์, PNP

หัวเซนเซอร์ที่ใช้ได้

AP-41M, AP-41, AP-43, AP-44, AP-48

ตั้งและแสดงย่าน

-15 ถึง +110 % ของ F.S.*1

จอแสดงผล

LED 7 Segment 4 1/2 หลัก, 2 สี (ความสูงของตัวเลข: 4.5 มม.), ไฟแสดงผล AI (สีเขียว), รอบการแสดงผล: 10 ครั้ง/วินาที

อัตราการทำซ้ำ

±0.2 % ของ F.S.

ไฟแสดงการทำงาน

LED สีแดง x 2 (ตามเอาต์พุตควบคุม 1 และ 2)

ความละเอียดในการแสดงผล

AP-41M/41: โหมดมาตรฐาน 0.1 kPa, โหมดโฟกัส/ความละเอียดสูง 0.01 kPa
AP-43: โหมดมาตรฐาน 0.001 MPa, โหมดโฟกัส/ความละเอียดสูง 0.1 kPa
AP-44/48: โหมดมาตรฐาน 0.1 kPa, โหมดโฟกัส/ความละเอียดสูง 0.02 kPa

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ปกติ

12 V: สูงสุด 840 mW (70 mA), 24 V: สูงสุด 1,200 mW (50 mA)

ความผันแปรของอุณหภูมิในการแสดงผล

สูงสุด ±1 % ของ F.S.

Hysteresis

ปรับได้ (มาตรฐาน: 0.5 % ของ FS; โหมดโฟกัส/ความละเอียดสูง: 0.1 % ของ F.S.)

เวลาตอบสนอง (ฟังก์ชันป้องกันการกระเพื่อม)

1 (เฉพาะในโหมดความเร็วสูง), 2.5, 5, 100 หรือ 500 ms (เลือกได้)

I/O

เอาต์พุตควบคุม

1 ถึง 5 V โดยมีความต้านทานโหลดสูงสุด 1 kΩ (หรือเลือกอินพุตการปรับค่าให้เป็นศูนย์ได้)

-

เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อก

เวลาอินพุต: 2 ms หรือมากกว่า (หรือเลือกเอาต์พุตแบบอะนาล็อกได้)

เอาต์พุตควบคุม

PNP open collector สูงสุด 100 mA (ที่ 30 V หรือต่ำกว่า) ด้วยแรงดันตกค้างสูงสุด 1 V, 2 เอาต์พุต (เลือก NO หรือ NC ได้)

PNP open collector สูงสุด 20 mA (ที่ 30 V หรือต่ำกว่า) ด้วยแรงดันตกค้างสูงสุด 1 V, 2 เอาต์พุต (เลือก NO หรือ NC ได้)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

โหมดประหยัดไฟ

12 V: สูงสุด 600 mW (50 mA), 24 V: สูงสุด 960 mW (40 mA)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

Polycarbonate

อุปกรณ์เสริม

ขายึด, คอนเนคเตอร์ส่วนหัวและซีลต่อขยาย

ยูนิตปิดท้าย, คอนเนคเตอร์ส่วนหัวและซีลต่อขยาย

น้ำหนัก

ประมาณ 80 กรัม (รวมสายเคเบิลยาว 2 ม.)

*1 ช่วงโฟกัสใช้ได้เมื่อยู่ในโหมดโฟกัสเท่านั้น

ด้านบนสุดของหน้า