เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอลพร้อมจอแสดงผล 2 สี

AP-C40 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อต่อท่อแบบสกรู OP-33155

OP-33155 - ข้อต่อท่อแบบสกรู

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-33155

ชนิด

ข้อต่อท่อสกรู

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

AP-41, AP-43, AP-44

ปลายสาย

เกลียวตัวผู้ M5 (2) และเกลียวตัวผู้ M5 (1)

รุ่นอื่นๆ