เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอลขนาดกะทัดรัดพิเศษ

AP-C30 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ เพรสเชอร์เซนเซอร์แบบดิจิตอลขนาดกะทัดรัดพิเศษ AP-C30 ซีรีส์

NPN

รุ่น

AP-C30W

AP-C31W

AP-C33W

รูป

ชนิด

แรงดันหลายช่วง (Multi range)

แรงดันที่เป็นลบ

แรงดันที่เป็นบวก

ช่วงพิกัดแรงดัน

โหมดแรงดันลบ (Negative): 0 ถึง -101.3 kPa
โหมดแรงดันบวก (Positive): 0 ถึง 100.0 kPa
โหมดแรงดันบวกและลบ (Compound): 101.3 ถึง -101.3 kPa

0 ถึง -101.3 kPa

0 ถึง +1.000 MPa

ชนิดของไหล

อากาศหรือก๊าซที่ไม่กัดกร่อน

ชนิดแรงดัน

แรงดันเกจ์

จอแสดงผล

LED 7 Segment 3 1/2 หลัก, 2 สี (ความสูงของอักขระ: 11 มม.), รอบการแสดงผล: 10 ครั้ง/วินาที

ไฟแสดงการทำงาน

LED สีแดง x 2 (ตามเอาต์พุตควบคุม 1 และ 2)

ความละเอียดในการแสดงผล

แรงดันหลายช่วง (Multi range): แรงดันที่เป็นลบ/แรงดันที่เป็นบวก 0.1 kPa, แรงดันบวกและลบ 0.2 kPa

โหมดปกติ: 0.1 kPa, โหมดโฟกัส: 0.01 kPa

โหมดปกติ: 0.001 MPa, โหมดโฟกัส: 0.1 kPa

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ปกติ

12 V: สูงสุด 720 mW (60 mA), 24 V: สูงสุด 960 mW (40 mA)

ความผันแปรของอุณหภูมิในการแสดงผล

สูงสุด ±1 % ของ F.S.

Hysteresis

ปรับได้ (มาตรฐาน: 0.5 % ของ F.S.)*1

เวลาตอบสนอง (ฟังก์ชันป้องกันการกระเพื่อม)

2.5, 5, 100, หรือ 500 ms (เลือกได้)

I/O

เอาต์พุตควบคุม

1 ถึง 5 V โดยมีความต้านทานโหลดสูงสุด 1 kΩ (หรือเลือกอินพุตการปรับค่าให้เป็นศูนย์ได้)

เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อก

เวลาอินพุต: 2 ms หรือมากกว่า (หรือเลือกเอาต์พุตแบบอะนาล็อกได้)

เอาต์พุตควบคุม

NPN open collector สูงสุด 100 mA (40 V) โดยมีแรงดันตกค้างสูงสุด 1 V, 2 เอาต์พุต (เลือก N.O./N.C.ได้)

พอร์ตแรงดัน

Rc (PT) 1/8 หมุนได้ 180 °

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

โหมดประหยัดไฟ

12 V: สูงสุด 480 mW (40 mA), 24 V: สูงสุด 720 mW (30 mA)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ความทนทานต่อแรงดัน

500 kPa

1.5 MPa

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โครงสร้างด้านหน้า: Polysulfone, โครงสร้างด้านหลัง: PBT, แผงด้านหน้า: Polycarbonate, จุดต่อแรงดัน: สังกะสีหล่อแบบ

อุปกรณ์เสริม

สายไฟ (สายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์)

สายไฟ (สายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์), ยูนิตซีล

น้ำหนัก

ประมาณ 30 กรัม (ไม่มีสายเคเบิล) /ประมาณ 85 กรัม (รวมสายเคเบิลยาว 2 ม.)

*1 ใช้ค่ามาตรฐาน 0.2 % ของ FS เมื่ออยู่ในโหมดโฟกัส

ด้านบนสุดของหน้า

PNP

รุ่น

AP-C30WP

AP-C31WP

AP-C33WP

รูป

ชนิด

แรงดันหลายช่วง (Multi range)

แรงดันที่เป็นลบ

แรงดันที่เป็นบวก

ช่วงพิกัดแรงดัน

โหมดแรงดันลบ (Negative): 0 ถึง -101.3 kPa
โหมดแรงดันบวก (Positive): 0 ถึง 100.0 kPa
โหมดแรงดันบวกและลบ (Compound): 101.3 ถึง -101.3 kPa

0 ถึง -101.3 kPa

0 ถึง +1.000 MPa

ชนิดของไหล

อากาศหรือก๊าซที่ไม่กัดกร่อน

ชนิดแรงดัน

แรงดันเกจ์

จอแสดงผล

LED 7 Segment 3 1/2 หลัก, 2 สี (ความสูงของอักขระ: 11 มม.), รอบการแสดงผล: 10 ครั้ง/วินาที

ไฟแสดงการทำงาน

LED สีแดง x 2 (ตามเอาต์พุตควบคุม 1 และ 2)

ความละเอียดในการแสดงผล

แรงดันหลายช่วง (Multi range): แรงดันที่เป็นลบ/แรงดันที่เป็นบวก 0.1 kPa, แรงดันบวกและลบ 0.2 kPa

โหมดปกติ: 0.1 kPa, โหมดโฟกัส: 0.01 kPa

โหมดปกติ: 0.001 MPa, โหมดโฟกัส: 0.1 kPa

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ปกติ

12 V: สูงสุด 900 mW (75 mA), 24 V: สูงสุด 1,320 mW (55 mA)

ความผันแปรของอุณหภูมิในการแสดงผล

สูงสุด ±1 % ของ F.S.

Hysteresis

ปรับได้ (มาตรฐาน: 0.5 % ของ F.S.)*1

เวลาตอบสนอง (ฟังก์ชันป้องกันการกระเพื่อม)

2.5, 5, 100, หรือ 500 ms (เลือกได้)

I/O

เอาต์พุตควบคุม

1 ถึง 5 V โดยมีความต้านทานโหลดสูงสุด 1 kΩ (หรือเลือกอินพุตการปรับค่าให้เป็นศูนย์ได้)

เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อก

เวลาอินพุต: 2 ms หรือมากกว่า (หรือเลือกเอาต์พุตแบบอะนาล็อกได้)

เอาต์พุตควบคุม

PNP open collector สูงสุด 100 mA (30 V) โดยมีแรงดันตกค้างสูงสุด 1 V, 2 เอาต์พุต (เลือก N.O./N.C.ได้)

พอร์ตแรงดัน

Rc (PT) 1/8 หมุนได้ 180 °

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

โหมดประหยัดไฟ

12 V: สูงสุด 600 mW (50 mA), 24 V: สูงสุด 960 mW (40 mA)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ความทนทานต่อแรงดัน

500 kPa

1.5 MPa

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โครงสร้างด้านหน้า: Polysulfone, โครงสร้างด้านหลัง: PBT, แผงด้านหน้า: Polycarbonate, จุดต่อแรงดัน: สังกะสีหล่อแบบ

อุปกรณ์เสริม

สายไฟ (สายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์)

สายไฟ (สายเคเบิลยาว 2 ม. พร้อมคอนเนคเตอร์), ยูนิตซีล

น้ำหนัก

ประมาณ 30 กรัม (ไม่มีสายเคเบิล) /ประมาณ 85 กรัม (รวมสายเคเบิลยาว 2 ม.)

*1 ใช้ค่ามาตรฐาน 0.2 % ของ FS เมื่ออยู่ในโหมดโฟกัส

ด้านบนสุดของหน้า