เซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบดิจิตอลชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์

FD-V70 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่น เซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบดิจิตอลชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์ FD-V70 ซีรีส์

16 ผลิตภัณฑ์

FD-V70 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, NPN ยกเลิกการผลิต

FD-V70

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, NPN

FD-V70A - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, NPN

FD-V70A

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, NPN

FD-V70AP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, PNP

FD-V70AP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, PNP

FD-V70P - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, PNP ยกเลิกการผลิต

FD-V70P

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, PNP

FD-V75 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN ยกเลิกการผลิต

FD-V75

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN

FD-V75A - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN

FD-V75A

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN

FD-V75AP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP

FD-V75AP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP

FD-V75P - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP ยกเลิกการผลิต

FD-V75P

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP

FD-F04 - หัวเซนเซอร์, ชนิด PFA, 4 ลิตร/นาที

FD-F04

หัวเซนเซอร์, ชนิด PFA, 4 ลิตร/นาที

FD-F20 - หัวเซนเซอร์, ชนิด PFA, 20 ลิตร/นาที

FD-F20

หัวเซนเซอร์, ชนิด PFA, 20 ลิตร/นาที

FD-F50 - หัวเซนเซอร์, ชนิด PFA, 50 ลิตร/นาที

FD-F50

หัวเซนเซอร์, ชนิด PFA, 50 ลิตร/นาที

FD-P05 - หัวเซนเซอร์, ชนิด PPS, 5 ลิตร/นาที

FD-P05

หัวเซนเซอร์, ชนิด PPS, 5 ลิตร/นาที

FD-P100 - หัวเซนเซอร์, ชนิด PPS, 100 ลิตร/นาที

FD-P100

หัวเซนเซอร์, ชนิด PPS, 100 ลิตร/นาที

FD-P20 - หัวเซนเซอร์, ชนิด PPS, 20 ลิตร/นาที

FD-P20

หัวเซนเซอร์, ชนิด PPS, 20 ลิตร/นาที

FD-P50 - หัวเซนเซอร์, ชนิด PPS, 50 ลิตร/นาที

FD-P50

หัวเซนเซอร์, ชนิด PPS, 50 ลิตร/นาที

OP-42130 - สายเคเบิลปลายสายเปลือยเสริม φ4.5, 5 แกน (น้ำตาล, น้ำเงิน, ดำ, ส้ม, ชมพู) ยกเลิกการผลิต

OP-42130

สายเคเบิลปลายสายเปลือยเสริม φ4.5, 5 แกน (น้ำตาล, น้ำเงิน, ดำ, ส้ม, ชมพู)

OP-94736 - สายเคเบิลรีเลย์ (0.5 m)

OP-94736

สายเคเบิลรีเลย์ (0.5 m)

OP-94737 - สายเคเบิลรีเลย์ (1 m)

OP-94737

สายเคเบิลรีเลย์ (1 m)

OP-94738 - สายเคเบิลรีเลย์ (2 m)

OP-94738

สายเคเบิลรีเลย์ (2 m)

OP-94739 - สายเคเบิลรีเลย์ (3 m)

OP-94739

สายเคเบิลรีเลย์ (3 m)

OP-94740 - สายเคเบิลรีเลย์ (5 m)

OP-94740

สายเคเบิลรีเลย์ (5 m)