ข้อมูลจำเพาะ เซนเซอร์ตรวจจับการไหลชนิดแคลมป์จับ FD-Q ซีรีส์

รุ่น

FD-Q10C

FD-Q20C

FD-Q32C

FD-Q50C

รูป

เส้นผ่านศูนย์กลาง ของท่อ ที่รองรับ

1/4" (8 A), ø13 ถึง ø16 (มม.)
3/8" (10 A), ø16 ถึง ø18 (มม.)

1/2" (15 A), ø18 ถึง ø23 (มม.)
3/4" (20 A), ø23 ถึง ø28 (มม.)

1" (25 A), ø28 ถึง ø37 (มม.)
1 1/4" (32 A), ø37 ถึง ø44 (มม.)

1 1/2" (40 A), ø44 ถึง ø52 (มม.)
2" (50 A), ø52 ถึง ø64 (มม.)

เนื้อวัสดุท่อที่รองรับ

ท่อโลหะ/ท่อเรซิน*1

ของเหลวที่รองรับ

ของเหลวต่างๆ [ได้แก่ น้ำ (รวมถึง DI), น้ำมัน, สารเคมี, ฯลฯ]*1

อุณหภูมิของเหลวที่รองรับ

0 ถึง 85°C (ผิวท่อไม่เป็นน้ำแข็ง)*2

อัตราการไหลสูงสุด

1/4" (8 A): 20 L/min
3/8" (10 A): 30 L/min

1/2" (15 A): 60 L/min
3/4" (20 A): 100 L/min

1" (25 A): 200 L/min
1 1/4" (32 A): 300 L/min

1 1/2" (40 A): 400 L/min
2" (50 A): 500 L/min

อัตราการไหล Zero Cut

1.0 L/min (ค่าเริ่มต้น)*3

2.5 L/min (ค่าเริ่มต้น)*3

5 L/min (ค่าเริ่มต้น)*3

25 L/min (ค่าเริ่มต้น)*3

วิธีการแสดงผล

ไฟแสดงสถานะ, ไฟแสดงเอาต์พุต, แสดงผลสองแถวด้วยตัวเลข 4 หลัก, 7 segment LED, ไฟแสดงระดับความเที่ยงตรง

รอบการอัพเดทการแสดงผล

ประมาณ 3 Hz

ความละเอียดในการแสดงผล

0.01/0.1/1 (ค่าเริ่มต้น: 0.1) (L/min)

0.1/ 1 (ค่าเริ่มต้น:0.1) (L/min)

0.1/ 1 (ค่าเริ่มต้น:1) (L/min)

เวลาตอบสนอง

0.5 s/ 1.0 s/ 2.5 s/ 5 s/ 10 s/ 30 s/ 60 s

วงจรป้องกัน

การป้องกันการเชื่อมต่อไฟกลับด้านของตัวจ่ายไฟ, การป้องกันการกระชากของตัวจ่ายไฟ,
การป้องกันกระแสลัดวงจรของแต่ละเอาต์พุต, การป้องกันการกระชากของแต่ละเอาต์พุต

อัตราการทำซ้ำ

0.5 s:±2.0%, 1 s:±1.5%, 2.5 s:±1.0%, 5 s:±0.5%, 10 s:±0.35%, 30 s:±0.2%, 60 s:±0.15% (/F.S.*4 (ตามเวลาตอบสนองที่เลือกโดยเฉพาะ))

0.5 s:±2.0%, 1 s:±1.5%, 2.5 s:±1.0%, 5 s:±0.5%, 10 s:±0.35%, 30 s:±0.2%, 60 s:±0.15% (/F.S.*4(ตามเวลาตอบสนองที่เลือกโดยเฉพาะ))

ฮีสเทอรีซิส

ผันแปรได้

การแสดงผลยูนิตการไหลในตัว

0.1/ 1/ 10/ 100/ 1000 (ค่าเริ่มต้น: 1) (ลิตร)

1/ 10/ 100/ 1000/ 10000 (ค่าเริ่มต้น: 1) (ลิตร)

รอบการจัดเก็บข้อมูลการไหลในตัว

บันทึกลงในหน่วยความจำทุก 10 วินาที

การสำรองหน่วยความจำ

EEPROM (อายุการใช้งานที่จัดเก็บข้อมูล: 10 ปีหรือมากกว่า, ความถี่การอ่าน/เขียนข้อมูล: 1 ล้านครั้งหรือมากกว่า)

คอนเนคเตอร์ไฟ I/O

คอนเนคเตอร์ M12 4 ขา

อินพุต/เอาต์พุต (เลือกได้)

เอาต์พุต (ช่อง 1/ช่อง 2)

เอาต์พุตควบคุม/ เอาต์พุตพัลส์/ เอาต์พุตข้อผิดพลาด (เลือกได้, ค่าเริ่มต้น: ช่อง 1 เอาต์พุตควบคุม/ ช่อง 2 ไม่ได้ใช้),
เอาต์พุตแบบ Open collector 30 V หรือน้อยกว่าที่สลับการตั้งค่า NPN/PNP ได้, สูงสุด 100 mA/ช่อง, แรงดันตกค้าง 2.5 V หรือน้อยกว่า*5

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก (ช่อง 1/ช่อง 2)

4 ถึง 20 mA/0 ถึง 20 mA (เลือกได้, ค่าเริ่มต้น: ไม่ได้ใช้), ความต้านทานการโหลด 500 Ω หรือน้อยกว่า*5

อินพุตภายนอก (ช่อง 2)

อินพุตรีเซ็ตในตัว/ อินพุตการไหลเป็นศูนย์/ อินพุตการปรับตำแหน่งเริ่มต้น (เลือกได้, ค่าเริ่มต้น: ไม่ได้ใช้),
กระแสลัดวงจร 1.5 mA หรือน้อยกว่า, เวลาอินพุต 20 ms หรือมากกว่า*5

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

20 ถึง 30 VDC, การกระเพื่อม (P-P): สูงสุด 10%, Class 2/LPS

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

100 mA หรือน้อยกว่า (ไม่รวมกระแสโหลด)*6

130 mA หรือน้อยกว่า (ไม่รวมกระแสโหลด)*6

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65/IP67 (IEC60529)

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

100 ม./วินาที2, พัลส์ 16 ms, 1,000 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

เซนเซอร์ยูนิตหลัก

PPS/PES/PBT/SUS303/SUS304/SUSXM7

พื้นผิวของเซนเซอร์

ยาง

ขายึด

SUS304/PA/SUSXM7

น้ำหนัก

ประมาณ 340 กรัม (รวมขายึด)

ประมาณ 400 กรัม (รวมขายึด)

ประมาณ 530 กรัม (รวมขายึด)

ประมาณ 640 กรัม (รวมขายึด)

*1 ของเหลวต้องยอมให้พัลส์อัลตราโซนิคผ่านได้ และต้องไม่มีช่องอากาศขนาดใหญ่หรือฟองมากเกินไป การตรวจจับอาจไม่เสถียรในท่อที่ไม่เป็นมาตรฐานบางชนิด (ได้แก่ ท่อที่มีการหุ้ม)
*2 ติดต่อ KEYENCE ในกรณีที่อุณหภูมิของท่อสูงกว่า 85°C
*3 สามารถเปลี่ยนอัตราการไหล Zero Cut ได้ในการตั้งค่า เมื่อใช้เครื่องในช่วงการไหลช้า ให้ทำการปรับตำแหน่งเริ่มต้นเมื่อของเหลวไม่เคลื่อนที่ถ้าคุณเปลี่ยนอัตราการไหล Zero Cut
*4 ข้อมูลจำเพาะนี้ใช้ได้เมื่อการกระจายของความเร็วการไหลมีความเสถียร ค่านี้ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบของการสร้างพัลส์หรือความผันผวนในการกระจายของความเร็วการไหลอันเนื่องมาจากปัจจัยอุปกรณ์อื่นๆ การแปลง F.S. (เต็มสเกล) แสดงอยู่ในตารางของอัตราช่วงการไหล
*5 IO-Link: เข้ากันได้กับข้อมูลจำเพาะ v1.1 / COM2 (38.4 kbps) สามารถดาวน์โหลดไฟล์การตั้งค่าได้จากเว็บไซต์ KEYENCE ถ้าคุณใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ทางอินเตอร์เน็ตได้ โปรดติดต่อสำนักงาน KEYENCE ที่ใกล้คุณ ที่สุด IO-Link เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO)
*6 เมื่อรวมโหลด ให้บวก 200 mA เพิ่มลงในค่านี้

ด้านบนสุดของหน้า