รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: ตัวจัดระยะความสูง 100 มม. - OP-88630