ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-900 ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

เลนส์ซูมกำลังขยายสูงชนิดไฟคู่ (250-2500 เท่า) VH-Z250W

VH-Z250W - เลนส์ซูมกำลังขยายสูงชนิดไฟคู่ (250-2500 เท่า)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

VH-Z250W

กำลังขยาย

250×, 300×, 500×, 1000×, 1500×, 2000×, 2500×*1

มุมมองภาพ

แนวนอน

1.22 มม. (250x)1.02 มม. (300x)0.61 มม. (500x)0.31 มม. (1000x)0.2 มม. (1500x)0.15 มม. (2000x)0.12 มม. (2500x)*2

แนวตั้ง

0.92 มม. (250x)0.76 มม. (300x)0.46 มม. (500x)0.23 มม. (1000x)0.15 มม. (1500x)0.11 มม. (2000x)0.09 มม. (2500x)*2

แนวทแยง

1.52 มม. (250x)1.27 มม. (300x)0.76 มม. (500x)0.38 มม. (1000x)0.25 มม. (1500x)0.19 มม. (2000x)0.15 มม. (2500x)*2

ระยะการทำงาน

6.5 มม.*2

*1 เมื่อแสดงบนจอแสดงผลขนาด 15 นิ้ว รุ่นมาตรฐาน
*2 กำลังขยายในจอแสดงผลขนาด 15 นิ้ว

รุ่นอื่นๆ