ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-900 ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: เลนส์ซูมอเนกประสงค์ (20 x ถึง 200 x) - VH-Z20UT

เลนส์ซูมเอนกประสงค์ (20x ถึง 200x) VH-Z20UW

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

VH-Z20UW

กำลังขยาย

20×, 40×, 80×, 100×, 160×, 200×*1

มุมมองภาพ

แนวนอน

15.24 มม. (20x)7.62 มม. (40x)3.81 มม. (80x)3.05 มม. (100x)1.91 มม. (160x)1.52 มม. (200x)*1

แนวตั้ง

11.40 มม. (20x)5.70 มม. (40x)2.85 มม. (80x)2.28 มม. (100x)1.43 มม. (160x)1.14 มม. (200x)*1

แนวทแยง

19.05 มม. (20x)9.53 มม. (40x)4.76 มม. (80x)3.81 มม. (100x)2.38 มม. (160x)1.91 มม. (200x)*1

ระยะการทำงาน

20.8 มม.*1*2

*1 กำลังขยายในจอแสดงผลขนาด 15 นิ้ว
*2 เมื่อติดตั้งชุดประกอบไฟส่องสว่างพื้นที่กว้าง

รุ่นอื่นๆ