1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ไมโครสโคป (Microscope)
  4. ไมโครสโคปแบบดิจิตอล
  5. ไมโครสโคปแบบดิจิตอล
  6. รุ่น
  7. เลนส์ซูมเอนกประสงค์ (100x ถึง 1000x)

ไมโครสโคปแบบดิจิตอลVHX-900 ซีรีส์

เลนส์ซูมเอนกประสงค์ (100x ถึง 1000x)

VH-Z100UW

[รุ่นที่ยกเลิกการผลิต]

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

VH-Z100UW

กำลังขยาย

100×, 200×, 300×, 500×, 700×, 1000×*1

มุมมองภาพ

แนวนอน

3.05 มม. (100x)1.53 มม. (200x)1.02 มม. (300x)0.61 มม. (500x)0.44 มม. (700x)0.30 มม. (1000x)*1

แนวตั้ง

2.28 มม. (100x)1.14 มม. (200x)0.76 มม. (300x)0.46 มม. (500x)0.33 มม. (700x)0.23 มม. (1000x)*1

แนวทแยง

3.81 มม. (100x)1.90 มม. (200x)1.27 มม. (300x)0.76 มม. (500x)0.54 มม. (700x)0.38 มม. (1000x)*1

ระยะการทำงาน

25 มม. (20 มม.*2)*1

*1 กำลังขยายในจอแสดงผลขนาด 15 นิ้ว
*2 เมื่อติดตั้งแสงแบบสามตัว

ห้องสมุดไมโครสโคป

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ไมโครสโคป (Microscope)