ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-900 ซีรีส์

เลนส์ซูมช่วงกว้าง (100 x ถึง 1000 x) VH-Z100R

VH-Z100R - เลนส์ซูมช่วงกว้าง (100 x ถึง 1000 x)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

VH-Z100R

กำลังขยาย

100 x, 200 x, 300 x, 500 x, 700 x, 1000 x*1

มุมมองภาพ

แนวนอน

100 x: 3.05 มม.
200 x: 1.53 มม.
300 x: 1.02 มม.
500 x: 0.61 มม.
700 x: 0.44 มม.
1000 x: 0.30 มม.

แนวตั้ง

100 x: 2.28 มม.
200 x: 1.14 มม.
300 x: 0.76 มม.
500 x: 0.46 มม.
700 x: 0.33 มม.
1000 x: 0.23 มม.

แนวทแยง

100 x: 3.81 มม.
200 x: 1.90 มม.
300 x: 1.27 มม.
500 x: 0.76 มม.
700 x: 0.54 มม.
1000 x: 0.38 มม.

ระยะการทำงาน

25 (20*2) มม.

*1 กำลังขยายในจอแสดงผลขนาด 15 นิ้ว.
*2 มียูนิตหลักแบบไฟคู่ (OP-84430) และอะแดปเตอร์แสงที่ปรับได้ (OP-72402) ติดตั้งมาด้วย

รุ่นอื่นๆ