ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-900 ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

เลนส์ซูมกำลังขยายต่ำประสิทธิภาพสูง (0-50 เท่า) VH-Z00W

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

VH-Z00W

กำลังขยาย

0.1×, 0.5×, 1×, 5×, 10×, 30×, 50×*1

มุมมองภาพ

แนวนอน

3200 มม. (0.1x)640 มม. (0.5x)320 มม. (1x)61 มม. (5x)30.5 มม. (10x)10.2 มม. (30x)6.1 มม. (50x)*1

แนวตั้ง

2400 มม. (0.1x)480 มม. (0.5x)240 มม. (1x)45.5 มม. (5x)22.8 มม. (10x)7.6 มม. (30x)4.6 มม. (50x)*1

แนวทแยง

4000 มม. (0.1x)800 มม. (0.5x)400 มม. (1x)76.2 มม. (5x)38.1 มม. (10x)12.7 มม. (30x)7.6 มม. (50x)*1

ความชัดลึก

ประมาณ 7700 mm (0.1×)
ประมาณ 1500 mm (0.5×)
ประมาณ 720 mm (1×)
95 mm (5×)
95 mm (10×)
95 mm (30×)

ระยะการทำงาน

ประมาณ 7700 มม. (0.1x)ประมาณ 1500 มม. (0.5x)ประมาณ 720 มม. (1x)95 มม. (5x, 10x, 30x, 50x)*1

*1 กำลังขยายในจอแสดงผลขนาด 15 นิ้ว

รุ่นอื่นๆ