ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-900 ซีรีส์

ยูนิตหลักระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง VH-S30B

VH-S30B - ยูนิตหลักระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

VH-S30B

แท่นวาง XYθ

แท่นวาง XY: แบบมอเตอร์/ปรับด้วยตนเอง

ปรับเอง

มอเตอร์แท่นวางแกน XY แบบมอเตอร์

-

ความละเอียดแท่นวางแกน XY แบบมอเตอร์

ความเร็วการเคลื่อนที่ของแท่นวาง XY แบบมอเตอร์

ระยะการเคลื่อนที่ของแท่นวาง XY

X: ±37.5 มม., Y: ±25 มม.

มุมการหมุน θ

360°

ขนาดแท่นวาง XYθ

พื้นผิวด้านบน: 180 × 136 มม.

แสงที่ส่องผ่าน

-

โฟกัส แกน Z

แท่น Z: แบบมอเตอร์/ปรับเอง

แบบมอเตอร์

มอเตอร์แท่นวางแกน Z แบบมอเตอร์

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 2 เฟส

ความละเอียดแท่นวางแกน Z แบบมอเตอร์

1 μm (ปกติ)

ความเร็วการเคลื่อนที่ของแท่นวางแกน Z แบบมอเตอร์

5 มม./วินาที (สูงสุด)

ระยะการเคลื่อนที่ของแท่นวาง Z

แบบมอเตอร์ 29 มม. ปรับเอง 33 มม

แท่น Z

แท่น Z: แบบมอเตอร์/ปรับด้วยตนเอง

ปรับเอง

มอเตอร์แท่นวางแกน Z แบบมอเตอร์

-

แท่นวาง แกน Z

ความละเอียดแท่นวางแกน Z แบบมอเตอร์

แท่น Z

ความเร็วการเคลื่อนที่ของแท่นวางแกน Z แบบมอเตอร์

ระยะการเคลื่อนที่ของแท่นวางแกน Z

47 มม.

กล้องด้านข้าง

ไม่มี

โหลดที่รับได้

1 กก.

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

DC 12 V

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

18 VA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

+5 ถึง 40°C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 80% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 14.2 กก.

รุ่นอื่นๆ