ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-1000 ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: โมดูลการวัดโปรไฟล์แบบ 3D - VHX-H5M