ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-1000 ซีรี่ส์

[ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต]

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

VHX-1000 ซีรี่ส์ - ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

(ยกเลิกการผลิต)เราภูมิใจนำเสนอ VHX-1000 ซึ่งเป็นไมโครสโคปแบบดิจิตอลที่ไม่เพียงแต่จะรวมเอาฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงต่างๆ เข้าไว้ในอุปกรณ์เครื่องเดียวที่มีประสิทธิภาพแล้ว อุปกรณ์นี้ยังเป็นการนำไมโครสโคปเข้าสู่ยุคใหม่อีกด้วย

ห้องสมุดไมโครสโคป

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ไมโครสโคป (Microscope)