เลนส์ (สำหรับไมโครสโคปแบบดิจิตอล)

VH lens ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

เลนส์ซูมขนาดเล็กพิเศษ ประสิทธิภาพสูง (20 x ถึง 200 x) VH-Z20T

VH-Z20T - เลนส์ซูมขนาดเล็กพิเศษ ประสิทธิภาพสูง (20 x ถึง 200 x)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

VH-Z20T

กำลังขยาย

20 x, 30 x, 50 x, 100 x, 150 x, 200 x*1

มุมมองภาพ

แนวนอน

20 x: 15.24 มม.
30 x: 10.16 มม.
50 x: 6.10 มม.
100 x: 3.05 มม.
150 x: 2.03 มม.
200 x: 1.52 มม.

แนวตั้ง

20 x: 11.40 มม.
30 x: 7.60 มม.
50 x: 4.56 มม.
100 x: 2.28 มม.
150 x: 1.52 มม.
200 x: 1.14 มม.

แนวทแยง

20 x: 19.05 มม.
30 x: 12.70 มม.
50 x: 7.62 มม.
100 x: 3.81 มม.
150 x: 2.54 มม.
200 x: 1.91 มม.

ความชัดลึก

20 x: 34 มม.
30 x: 15.5 มม.
50 x: 6.0 มม.
100 x: 1.6 มม.
150 x: 0.74 มม.
200 x: 0.44 มม.*2

ระยะการทำงาน

25.5 มม.

*1 กำลังขยายในจอแสดงผลขนาด 15 นิ้ว.
*2 ค่าเมื่อเลนส์ได้รับการตั้งค่าโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความชัดลึก ความชัดลึกจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแหวนไอริสไดอะแฟรม

รุ่นอื่นๆ