1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ไมโครสโคป (Microscope)
  4. ไมโครสโคปแบบดิจิตอล
  5. เลนส์ (สำหรับไมโครสโคปแบบดิจิตอล)
  6. รุ่น
  7. เลนส์ซูมช่วงกว้าง (100 x ถึง 1000 x)

เลนส์ (สำหรับไมโครสโคปแบบดิจิตอล)VH lens ซีรีส์

เลนส์ซูมช่วงกว้าง (100 x ถึง 1000 x)

VH-Z100T

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

VH-Z100T

กำลังขยาย

100 x, 200 x, 300 x, 500 x, 700 x, 1000 x*1

มุมมองภาพ

แนวนอน

100 x: 3.05 มม.
200 x: 1.53 มม.
300 x: 1.02 มม.
500 x: 0.61 มม.
700 x: 0.44 มม.
1000 x: 0.30 มม.

แนวตั้ง

100 x: 2.28 มม.
200 x: 1.14 มม.
300 x: 0.76 มม.
500 x: 0.46 มม.
700 x: 0.33 มม.
1000 x: 0.23 มม.

แนวทแยง

100 x: 3.81 มม.
200 x: 1.90 มม.
300 x: 1.27 มม.
500 x: 0.76 มม.
700 x: 0.54 มม.
1000 x: 0.38 มม.

ระยะการทำงาน

25 (20*2) มม.

*1 กำลังขยายในจอแสดงผลขนาด 15 นิ้ว.
*2 มียูนิตหลักแบบไฟคู่ (OP-84430) และอะแดปเตอร์แสงที่ปรับได้ (OP-72402) ติดตั้งมาด้วย

ห้องสมุดไมโครสโคป

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ไมโครสโคป (Microscope)