1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ไมโครสโคป (Microscope)
  4. ไมโครสโคปแบบดิจิตอล
  5. เลนส์ (สำหรับไมโครสโคปแบบดิจิตอล)
  6. รุ่น
  7. เลนส์ซูมกำลังขยายต่ำ ประสิทธิภาพสูง (0.1 x ถึง 50 x)

เลนส์ (สำหรับไมโครสโคปแบบดิจิตอล)VH lens ซีรีส์

เลนส์ซูมกำลังขยายต่ำ ประสิทธิภาพสูง (0.1 x ถึง 50 x)

VH-Z00R

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

VH-Z00R

กำลังขยาย

0.1 x, 0.5 x, 1 x, 5 x, 10 x, 30 x, 50 x*1

มุมมองภาพ

แนวนอน

0.1 x: 3200 มม.
0.5 x: 640 มม.
1 x: 320 มม.
5 x: 61 มม.
10 x: 30.5 มม.
30 x: 10.2 มม.
50 x: 6.1 มม.

แนวตั้ง

0.1 x: 2400 มม.
0.5 x: 480 มม.
1 x: 240 มม.
5 x: 45.5 มม.
10 x: 22.8 มม.
301 x: 7.6 มม.
50 x: 4.6 มม.

แนวทแยง

0.1 x: 4000 มม.
0.5 x: 800 มม.
1 x: 400 มม.
5 x: 76.2 มม.
10 x: 38.1 มม.
30 x: 12.7 มม.
50 x: 7.6 มม.

ระยะการทำงาน

0.1 x: ประมาณ 7700 มม.
0.5 x: ประมาณ 1500 มม.
1 x: ประมาณ 720 มม.
5 x, 10 x, 30 x, 50 x: 95 มม.

*1 กำลังขยายในจอแสดงผลขนาด 15 นิ้ว.

ห้องสมุดไมโครสโคป

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ไมโครสโคป (Microscope)