เลนส์ (สำหรับไมโครสโคปแบบดิจิตอล)

VH lens ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: เลนส์ Real Bore - VH-B55

เลนส์ลำกล้อง VH-B61

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

VH-B61

ชนิด

กล้องส่อง Borescope

การติดเลนส์

VH-B

ความลึกของการตรวจสอบ

2 ถึง 50 mm

ระยะที่มีผล

300 mm

องศาการมองภาพ

55°

ทิศทางการมองภาพ

0° (Direct view)

ขนาด

ø6 mm

ความทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อม

ย่านการมอง

ø2 ถึง ø52 mm

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

ปลอก: กันน้ำ

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C (ในอากาศ/น้ำ)

รุ่นอื่นๆ