1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ไมโครสโคป (Microscope)
  4. ไมโครสโคปแบบดิจิตอล
  5. เลนส์ (สำหรับไมโครสโคปแบบดิจิตอล)
  6. รุ่น
  7. เลนส์ลำกล้อง

เลนส์ (สำหรับไมโครสโคปแบบดิจิตอล)VH lens ซีรีส์

เลนส์ลำกล้อง

VH-B61

[รุ่นที่ยกเลิกการผลิต]

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

VH-B61

ชนิด

กล้องส่อง Borescope

การติดเลนส์

VH-B

ความลึกของการตรวจสอบ

2 ถึง 50 mm

ระยะที่มีผล

300 mm

องศาการมองภาพ

55°

ทิศทางการมองภาพ

0° (Direct view)

ขนาด

ø6 mm

ความทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อม

ย่านการมอง

ø2 ถึง ø52 mm

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

ปลอก: กันน้ำ

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C (ในอากาศ/น้ำ)

ห้องสมุดไมโครสโคป

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ไมโครสโคป (Microscope)