1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ไมโครสโคป (Microscope)
  4. ไมโครสโคปแบบดิจิตอล
  5. เลนส์ (สำหรับไมโครสโคปแบบดิจิตอล)
  6. รุ่น
  7. ชุดประกอบเลนส์ลำกล้อง

เลนส์ (สำหรับไมโครสโคปแบบดิจิตอล)VH lens ซีรีส์

ชุดประกอบเลนส์ลำกล้อง

VH-B

[รุ่นที่ยกเลิกการผลิต]

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

VH-B

เลนส์ที่รองรับ

VH-B31/VH-B32/VH-B61/VH-B64

ห้องสมุดไมโครสโคป

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ไมโครสโคป (Microscope)