เลเซอร์ไมโครมิเตอร์แบบ CCD

VG ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

สายเคเบิลต่อขยาย, ด้านตัวส่ง VG-C7T

VG-C7T - สายเคเบิลต่อขยาย, ด้านตัวส่ง

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

VG-C7T

รุ่นอื่นๆ