เลเซอร์ไมโครมิเตอร์แบบ CCD

VG ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

สายเคเบิลต่อขยาย, ด้านตัวรับ VG-C7R

VG-C7R - สายเคเบิลต่อขยาย, ด้านตัวรับ

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

VG-C7R

รุ่นอื่นๆ