1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์วัดค่า
  4. ออปติคัลไมโครมิเตอร์ / เลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์
  5. เลเซอร์ไมโครมิเตอร์แบบ CCD
  6. รุ่น
  7. สายเคเบิลต่อขยาย, ด้านตัวรับ

เลเซอร์ไมโครมิเตอร์แบบ CCDVG ซีรีส์

สายเคเบิลต่อขยาย, ด้านตัวรับ

VG-C7R

[รุ่นที่ยกเลิกการผลิต]

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

VG-C7R

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า