เลเซอร์ไมโครมิเตอร์แบบ CCD

VG ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

หัวเซนเซอร์ VG-036

VG-036 - หัวเซนเซอร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

VG-036

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดงที่สามารถมองเห็นได้

เอาท์พุทสูงสุด

38 µW

ความยาวคลื่น

670 nm

FDA (CDRH) 21CFR Part
1040.10

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส II, เอาท์พุท : 38 µW

IEC 60825-1

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1, เอาท์พุท : 0.2 mW

บริเวณการวัด

35 mm

ระยะการตั้งค่า

0 ถึง 300 mm

ลิเนียริตี้ (Linearity)

±0.1% ของ F.S. (F.S. = 30 มม.) *1*2

หน่วยที่สามารถแสดงได้ต่ำสุด

หน่วยต่ำสุดในการแสดงผล

5 µm

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มม. วัตถุทึบแสง*3

อัตราการทำซ้ำ

*4

การเชื่อมต่อ

RS-232C

เอาท์พุทของจอมอนิเตอร์

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

±7 V

ความต้านทาน

100 Ω

เวลาตอบสนอง

เอาต์พุตควบคุม

ควบคุม

HI, GO, LO : NPN 100 mA, สูงสุด 40 V*5

เอาท์พุทควบคุม

เอาต์พุตควบคุม

เวลาตอบสนอง

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก

ความละเอียด (การกระเพื่อม)

2 mV (จำนวนการวัดเฉลี่ย : 4096)

ความละเอียด

5 µm (จำนวนการวัดที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย : 16)
ส่วนรับแสง/CCD 5,000 บิต, เวลาสแกน : 1.3 ms*6

การตั้งเวลาเอง

NPN open collector : สูงสุด 100 mA, (สูงสุด 40 V) (เวลาของเอาท์พุทวันช็อต : 1.3 ms)*5

เอาต์พุตเสถียรภาพ

NPN open collector : สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V) (N.C.)*5

เวลาตอบสนอง

3.9 ms (จำนวนการวัดเฉลี่ย : 1)

I/O ดิจิตอล

อินพุทจากปุ่ม

อินพุตควบคุม

- อินพุตเลือกขีดจำกัดบน/ล่าง
- อินพุตตั้งค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติ
- อินพุตอัตราการขยายอัตโนมัติ
- อินพุตรีเซ็ตค่า
- สัญญาณหน้าสัมผัสที่มีแรงดันไฟฟ้าอินพุตของการควบคุมเลเซอร์ระยะไกล
- คงค่าอินพุต

จำนวนพิกเซล CCD

5000 บิต

เวลาสแกน

1.3ms

ความผันแปร
ของอุณหภูมิ

0.01% ของ F.S./°C (F.S. = 30 มม.)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

330 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP60

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 1,000 lux, หลอดฟลูออเรสเซนส์: สูงสุด 8,000 lux*7

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

อลูมิเนียมหล่อแบบได-คาสท์

น้ำหนัก

ประมาณ 360 กรัม (ตัวส่ง). ประมาณ 320 กรัม (ตัวรับ)

*1 F.S. (= 30 มม.) หมายถึงระยะที่ได้จากการนำ 2.5 มม. หักออกจากจุดต่ำสุด/สูงสุดของระยะการวัด 35 มม.
*2 ข้อมูลทั่วไปที่ได้เมื่อระยะห่างตัวส่งถึงตัวรับเท่ากับ 100 มม. ระยะห่างตัวรับถึงวัตถุเท่ากับ 50 มม.
และมีการใช้ขอบของใบมีดเพื่อบังแสงเลเซอร์
*3 ข้อมูลทั่วไปที่ได้เมื่อระยะห่างตัวส่งถึงตัวรับเท่ากับ 100 มม. 3.94" และระยะห่างตัวรับถึงวัตถุเท่ากับ 50 มม. 1.97"
*4 นี่คือตัวอย่างทั่วไปเมื่อระยะห่างระหว่างตัวส่งและตัวรับได้ตั้งค่าไว้ที่ 100 มม. และมีการใช้ขอบของใบมีดเพื่อบังแสงที่ระยะ 50 มม. จากตัวรับ
F.S. = 30 มม. แสดงระยะความแม่นยำในการตรวจวัด
*5 สามารถแปลง NPN เอาต์พุตเป็น PNP เอาต์พุตได้ง่าย โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม PNP เอาต์พุตคอนเวอร์เตอร์ OP-5148
*6 ข้อมูลทั่วไปที่ได้เมื่อระยะห่างตัวส่งถึงตัวรับเท่ากับ 100 มม. ระยะห่างตัวรับถึงวัตถุเท่ากับ 50 มม. และมีการใช้ขอบของใบมีด
เพื่อบังแสงเลเซอร์
*7 ข้อมูลทั่วไปที่ได้เมื่อระยะห่างตัวส่งถึงตัวรับเท่ากับ 100 มม. ระยะห่างตัวรับถึงวัตถุเท่ากับ 50 มม. และมีการใช้ขอบของใบมีดเพื่อบังแสงเลเซอร์

รุ่นอื่นๆ