เซนเซอร์ชนิดเลเซอร์ 2 หัวขนาดกะทัดรัดพร้อมจอแสดงผลแบบดิจิตอล

LX2 ซีรีส์

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

เซนเซอร์ชนิดเลเซอร์ 2 หัวขนาดกะทัดรัดพร้อมจอแสดงผลแบบดิจิตอล LX2 ซีรีส์

LX2 ซีรีส์ - เซนเซอร์ชนิดเลเซอร์ 2 หัวขนาดกะทัดรัดพร้อมจอแสดงผลแบบดิจิตอล

เซนเซอร์ชนิดเลเซอร์ 2 หัว ราคาประหยัดที่ใช้ลำแสงเลเซอร์แบบขนานด้วยความละเอียดขนาด 5 µm ที่ระยะตรวจจับไกลถึง 300 มม.

แนะนำ

ผลิตภัณฑ์ทดแทน

อุปกรณ์อัจฉริยะชุด I ซีรีส์ ประกอบด้วยเซนเซอร์ความแม่นยำสูงรุ่นต่างๆ ที่ให้ประสิทธิภาพสูงในราคาประหยัด มีเฉพาะฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงสำหรับการใช้งานในพื้นที่ทำงาน

IB ซีรีส์ - เลเซอร์เซนเซอร์ตรวจจับชนิด 2 หัว (Thrubeam)

  • สุ่มตัวอย่างด้วยความเร็วสูงถึง 80 μs
  • ตรวจสอบความแตกต่างด้วยความแม่นยำสูงในระดับ 5 μm
  • ฟังก์ชันใหม่: ฟังก์ชันการปรับค่าอัตโนมัติ
  • ตัวเลือกหน่วยในการแสดงผล [แผงควบคุม/DIN]
  • ยูนิตการสื่อสาร [RS-232C/BCD]

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก IB ซีรีส์ เลเซอร์เซนเซอร์ตรวจจับชนิด 2 หัว (Thrubeam) แคตตาล็อก