เลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์

LS-3000 ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว