ข้อมูลจำเพาะ เลเซอร์ไมโครมิเตอร์แบบ CCD อเนกประสงค์ IG ซีรีส์

รุ่น

IG-010

IG-028

รูป

หลักการทำงาน

วิธี CCD

แหล่งกำเนิดแสง

ความยาวคลื่น

660 nm (เลเซอร์เซมิคอนดัคเตอร์ชนิดแสงช่วงที่มองเห็น)

FDA

Class 1 Laser Product*1

IEC/JIS

คลาส 1

ระยะการติดตั้ง

0 ถึง 1000 มม.

0 ถึง 1500 มม.

ช่วงการวัด

10 มม.

28 มม.

รอบสุ่มตัวอย่าง

980 µs (เมื่อตั้งค่าจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยเป็น [hsp]: 490 µs)

ขนาดวัตถุเล็กที่สุด ที่สามารถตรวจจับได้

โหมดความไวสูง

ø0.1 มม. (การตั้งค่าระยะ: 100 มม.)*2

โหมดมาตรฐาน

ø0.2 มม. (ระยะการตั้งค่า: 40 มม.)*2
ø0.5 มม. (ระยะการตั้งค่า: 500 มม.)*2

ø0.2 มม. (ระยะการตั้งค่า: 50 มม.)*2
ø0.5 มม. (ระยะการตั้งค่า: 500 มม.)*2

อัตราการทำซ้ำ

5 µm (ระยะการตั้งค่า: 100 มม.)*3
10 µm (ระยะการตั้งค่า: 500 มม.)*3
80 µm (ระยะการตั้งค่า: 1000 มม.)*3

5 µm (ระยะการตั้งค่า: 100 มม.)
10 µm (ระยะการตั้งค่า: 500 มม.)
80 µm (ระยะการตั้งค่า: 1000 มม.)
140 µm (ระยะการตั้งค่า: 1500 มม.)*7

ลิเนียริตี้ (Linearity)

±0.28 % ของ F.S. (±28 µm)*4

±0.1 % ของ F.S. (±28 µm)*4

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

±0.03 % ของ F.S./°C (±3 µm/°C)*5

±0.01 % ของ F.S./°C (±3 µm/°C)*5

ไฟแสดงการทำงาน

ตัวส่ง

ไฟแสดงแนวแกนลำแสง: LED สีเขียว
ไฟสัญญาณเปิดปิด LED สีเขียว:

ตัวรับ

ไฟแสดงแนวแกนลำแสง: LED สีเขียว
จอแสดงตำแหน่ง : LED แบบบาร์คู่ (สีแดง, สีเขียว)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: 5,000 lux*6
แสงไฟธรรมชาติ: 5,000 lux*6

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +45 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

สังกะสีหล่อแบบได-คาสท์ (กล่องส่วนล่าง), PBT (กล่องส่วนบน), โพลีอาไรเลท (PAR) (ส่วนแสดงผล), SUS304 (ส่วนที่เป็นโลหะ)

ฝาครอบเลนส์

กระจก

สายเคเบิล

PVC

อุปกรณ์เสริม

ตัวส่ง x 1, ตัวรับ x 1, สายไฟของหัวเซ็นเซอร์ (2 ม.) x 2

น้ำหนัก

ประมาณ 380 กรัม (รวมอุปกรณ์ที่มีให้)

ประมาณ 500 กรัม (รวมอุปกรณ์ที่มีให้)

*1 การจำแนกประเภทของ FDA (CDRH) ยึดตาม IEC60825-1 โดยเป็นไปตามข้อกำหนด Laser Notice No.50
*2 เมื่อวัดชิ้นงานที่ตำแหน่งกึ่งกลางของระยะการตั้งค่า
เมื่อตั้งค่าโหมดวัดเป็นโหมดขอบกระจก จะสามารถตรวจจับขอบกระจกที่มีความหนาตั้งแต่ C0.1 มม. ขึ้นไปได้ (ระยะการตั้งค่า: 500 มม.)
*3 เมื่อแสงถูกบังครึ่งหนึ่งที่ตำแหน่งกึ่งกลางของระยะการตั้งค่า ความกว้างของการสั่นสะเทือนเมื่อตั้งค่าจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยเป็น 16 และสุ่มตัวอย่างนาน 30 วินาที
(เมื่อใช้เอาต์พุตแบบอะนาล็อก จะมีการเพิ่มค่า Margin ของความผิดพลาดของเอาต์พุตแบบอะนาล็อกด้วย)
*4 เมื่อระยะการตั้งค่า คือ 100 มม. และแสงถูกบังที่ตำแหน่ง 50 มม. จากตัวรับ Margin ของความผิดพลาดจากเส้นอุดมคติ
*5 เมื่อระยะการตั้งค่า คือ 100 มม. และแสงถูกบังครึ่งหนึ่งที่ตำแหน่ง 50 มม. จากตัวรับ
*6 ไม่รวมเมื่อจำนวนครั้งเฉลี่ยถูกตั้งค่าเป็น [hsp]
*7 เมื่อแสงถูกบังครึ่งหนึ่งที่ตำแหน่งกึ่งกลางของระยะการตั้งค่า ความกว้างของการสั่นสะเทือนเมื่อตั้งค่าจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยเป็น 16 และสุ่มตัวอย่างนาน 30 วินาที
(เมื่อใช้เอาต์พุตแบบอะนาล็อก จะมีการเพิ่มค่า Margin ของความผิดพลาดของเอาต์พุตแบบอะนาล็อกด้วย)

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

IG-1000

IG-1500

รูป

ชนิด

ที่ยึดราง DIN

ตัวยึดแผง

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก

ใช่

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ
(รวมเอาต์พุตกระแสไฟ
แบบอะนาล็อก)

ปกติ

2,700 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V: 90 mA หรือน้อยกว่า)*1

2,880 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V: 96 mA หรือน้อยกว่า)*1

ฟังก์ชันประหยัดไฟ (ครึ่งหนึ่ง)

2,300 mW (ที่ 30 V: 77 mA หรือน้อยกว่า)*1

ฟังก์ชันประหยัดไฟ (ทั้งหมด)

2,200 mW (ที่ 30 V: 74 mA หรือน้อยกว่า)*1

วิธีแสดงผลแบบดิจิตอล

จอแสดงผลคู่ 7 Segment
ระดับบน: สีแดง, 5 หลัก
ระดับล่าง: สีเขียว, 5 หลัก

จอแสดงผลคู่ 7 Segment
ระดับบน: สีแดง/สีเขียว, 2 สี, 5 หลัก
ระดับล่าง: สีเขียว, 5 หลัก

ช่วงการแสดงผล

-99.999 ถึง +99.999, -99.99 ถึง +99.99, -99.9 ถึง +99.9, -99 ถึง +99 (เลือกได้)

ความละเอียดในการแสดงผล

1 µm, 10 µm, 100 µm, 1000 µm (เลือกได้)

เอาต์พุต

เอาต์พุตการวิเคราะห์
(เลือกได้ระหว่าง NPN และ PNP)

NPN (PNP) open collector x3ch, 30 VDC (แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ) หรือน้อยกว่า, แรงดันตกค้าง 1 V (2 V) หรือน้อยกว่า,
N.O./N.C. เลือกได้สูงสุด 50 mA/ch *2

เวลาตอบสนอง (เอาท์พุทตัดสิน)

1.96 ถึง 4031.72 ms *3

เอาต์พุตการตรวจสอบขอบ
(เลือกได้ระหว่าง NPN และ PNP)

NPN (PNP) open collector x1ch, 30 VDC (แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ) หรือน้อยกว่า, แรงดันตกค้าง 1 V (2 V) หรือน้อยกว่า,
N.O./N.C. เลือกได้สูงสุด 50 mA, *2 เวลาตอบสนอง 20 ms

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก
(เลือกได้ระหว่าง ±5V, 1-5 V,
0-5 V, 4-20 mA)

เอาท์พุทแรงดันไฟฟ้า

ย่านเอาท์พุท

±5 V (เต็มสเกล 10 V)

ความต้านทานของเอาท์พุท

100 Ω

ความต้านทานของโหลดสูงสุด

-

ความแม่นยำในการวัดซ้ำ

±1 mV

ความแม่นยำในการแสดงผล

±0.05 % ของ F.S.

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

±0.005 % ของ F.S./°C

อัพเดตรอบ

เหมือนกับรอบสุ่มตัวอย่างหัวเซ็นเซอร์

เวลาตอบสนอง

เหมือนกับเวลาตอบสนอง (เอาท์พุทการตัดสิน)

ค่าเวลาคงที่

10 µs (ตอบสนอง 90 %)*4

กระแสไฟฟ้าเอาท์พุท

ย่านเอาท์พุท

4-20 mA (เต็มสเกล 16 mA)

ความต้านทานของเอาท์พุท

-

ความต้านทานของโหลดสูงสุด

350 Ω

ความแม่นยำในการวัดซ้ำ

±1.5 µA

ความแม่นยำในการแสดงผล

±0.25 % ของ F.S.

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

±0.01% ของ F.S./°C

อัพเดตรอบ

เหมือนกับรอบสุ่มตัวอย่างหัวเซ็นเซอร์

เวลาตอบสนอง

เหมือนกับเวลาตอบสนอง (เอาท์พุทการตัดสิน)

ค่าเวลาคงที่

30 µs (ตอบสนอง 90 %)*4

อินพุต

อินพุทของเกน

เวลาอินพุท: 20 ms หรือมากกว่า, เวลาหน่วงการตอบสนอง: 120 ms หรือน้อยกว่า (หน่วยความจำชนิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้ (EEPROM) 1.5 วินาทีหรือน้อยกว่า)

อินพุตรีเซ็ตค่า

เวลาอินพุท: 20 ms หรือมากกว่า, เวลาหน่วงการตอบสนอง: 20 ms หรือน้อยกว่า

อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง

เวลาอินพุท: 2 ms หรือมากกว่า, เวลาหน่วงการตอบสนอง: 2 ms หรือน้อยกว่า

อินพุทเลื่อนเข้าสู่ศูนย์

เวลาอินพุท: 20 ms หรือมากกว่า, เวลาหน่วงการตอบสนอง: 20 ms หรือน้อยกว่า

จดจำค่าอินพุท A /จดจำค่าอินพุท B

เวลาอินพุต: 20 ms ขึ้นไป เวลาหน่วงการตอบสนอง: 20 ms หรือน้อยกว่า *5

อินพุทหยุดการปล่อยเลเซอร์

เวลาอินพุท: 2 ms หรือมากกว่า, เวลาหน่วงการตอบสนอง: 2 ms หรือน้อยกว่า

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

10 ถึง 30 VDC, รวมการกระเพื่อม (P-P) 10 %, Class 2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับมลภาวะ

2

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

โครงสร้างชุดอุปกรณ์หลัก/แผ่นด้านหน้า: โพลีคาร์บอเนต, ส่วนบนสุด: โพลีอะเซทัล, สายเคเบิล: PVC

อุปกรณ์เสริม

ชุดอุปกรณ์หลัก × 1, คู่มือการใช้งาน × 1

ตัวเครื่อง × 1, ขายึดแผงควบคุม × 1, ฝาครอบป้องกันด้านหน้า × 1,
แหล่งจ่ายไฟ และสายอินพุต/เอาต์พุต (2 ม.) × 1,
คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน × 1

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม (รวมอุปกรณ์ที่มีให้)

ประมาณ 170 กรัม (รวมอุปกรณ์ที่มีให้)

*1 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อมีการติดตั้งยูนิตเสริม เท่ากับจำนวนรวมอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานของแต่ละแอมพลิฟายเออร์ยูนิต
*2 เมื่อเพิ่มยูนิตขยาย: สูงสุด 20 mA/ch
*3 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้
*4 เวลาหน่วงที่เกิดขึ้นจากวงจรเอาต์พุตแบบอะนาล็อกภายหลังจากส่งเอาต์พุตการวิเคราะห์
*5 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้

ด้านบนสุดของหน้า