ข้อมูลจำเพาะ เลเซอร์เซนเซอร์ตรวจจับชนิด 2 หัว (Thrubeam) IB ซีรีส์

รุ่น

IB-01

IB-05

IB-10

IB-30

รูป

แหล่งกำเนิดแสง

ความยาวคลื่น

660 nm (เลเซอร์เซมิคอนดัคเตอร์ชนิดแสงช่วงที่มองเห็น)

คลาสของเลเซอร์

Class 1 Laser Product (IEC 60825-1, FDA (CDRH) Part 1040.10*1)

ระยะการติดตั้ง

0 ถึง 2,000 มม.

0 ถึง 300 มม.

ช่วงการวัด

ø1 มม. (ระยะการติดตั้ง 0 ถึง 300 มม.)
ø1 ถึง 2.5 มม. (ระยะการติดตั้ง 300 ถึง 2,000 มม.)

5 มม.

10 มม.

30 มม.

รอบสุ่มตัวอย่าง

12,500 ครั้ง/วินาที (80 µs)

ขนาดวัตถุเล็กที่สุด ที่สามารถตรวจจับได้

ø8 µm (ระยะการติดตั้ง 0 ถึง 300 มม.)*2
ø8 ถึง 50 µm (ระยะการติดตั้ง 300 ถึง 2,000 มม.)*2

ø0.05 มม.*2

ø0.1 มม.*2

ø0.2 มม.*2

อัตราการทำซ้ำ

5 µm (ระยะ 0 ถึง 300 มม.)*3

5 µm*3

10 µm*3

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

±0.2 % ของ F.S./°C*4

±0.1 % ของ F.S./°C (±5 µm)*4

±0.1 % ของ F.S./°C (±10 µm)*4

±0.1 % ของ F.S./°C (±30 µm)*4

ไฟแสดงการทำงาน

ไฟแจ้งเตือนการปล่อยเลเซอร์: ไฟ LED สีเขียว

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

แสงรอบข้าง

หลอดไส้: 5,000 ลักซ์, แสงอาทิตย์: 10,000 ลักซ์

หลอดไส้: 5,000 ลักซ์, แสงอาทิตย์: 5,000 ลักซ์

หลอดไส้: 10,000 ลักซ์, แสงอาทิตย์: 10,000 ลักซ์

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

PBT

กัลวาไนซ์หล่อแบบได-คาสท์

ฝาครอบเลนส์

กระจก

สายเคเบิล

PVC (2 m)

น้ำหนัก

ประมาณ 140 กรัม

ประมาณ 180 กรัม

ประมาณ 220 กรัม

ประมาณ 510 กรัม

*1 การจำแนกประเภทของ FDA (CDRH) ยึดตาม IEC60825-1 โดยเป็นไปตามข้อกำหนด Laser Notice No.50
*2 ค่าที่ได้จากการวัดชิ้นงาน (วัตถุกระจายแสงสีขาว) บริเวณตรงกลางของตำแหน่งตัวส่งและตัวรับ และที่จุดกึ่งกลางของช่วงการวัด
*3 เมื่อระยะห่างระหว่างตัวส่งและตัวรับอยู่ที่ 300 มม. และแสงถูกบดบังครึ่งหนึ่งที่ตำแหน่ง 150 มม. จากตัวรับ ความกว้างของการหักเห (±2σ) เมื่อทำการสุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 30 วินาที
โดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งอยู่ที่ 64 ครั้ง
*4 เมื่อระยะห่างระหว่างตัวส่งและตัวรับอยู่ที่ 100 มม. และได้รับแสงอย่างเต็มที่

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

IB-1000

IB-1500

IB-1050

IB-1550

รูป

ชนิด

ที่ยึดราง DIN

ตัวยึดแผง

ที่ยึดราง DIN

ตัวยึดแผง

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย

หัวเซนเซอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

ใช่

จอแสดงผล

ความละเอียดในการแสดงผล

0.01 %, 0.1 %, 1 % (สามารถสลับไปมาได้)

ช่วงการแสดงผล

–99.999 ถึง 99.999, –99.99 ถึง 99.99, –99.9 ถึง 99.9, –99 ถึง 99 (สามารถสลับไปมาได้)

วิธีการแสดงผล แบบดิจิตอล

จอแสดงผลคู่ 7 segment, ระดับบน: สีแดง 5 หลัก, ระดับล่าง: สีเขียว 5 หลัก

จอแสดงผลคู่ 7 segment, ระดับบน: 2 สี (สีเขียว/สีแดง), 5 หลัก, ระดับล่าง: สีเขียว 5 หลัก

จอแสดงผลคู่ 7 segment, ระดับบน: สีแดง 5 หลัก, ระดับล่าง: สีเขียว 5 หลัก

จอแสดงผลคู่ 7 segment, ระดับบน: 2 สี (สีเขียว/สีแดง), 5 หลัก, ระดับล่าง: สีเขียว 5 หลัก

ไฟแสดงการทำงาน

ไฟแสดงสถานะการวิเคราะห์: 2 สี (สีเขียว/สีแดง) LED (HI, GO, LO), ไฟแสดงสถานะช่อง: LED สีเขียว x 4,
ไฟแสดงการแจ้งเตือนการยิงเลเซอร์: LED สีเขียว, อื่นๆ: LED สีเขียว x 8, LED สีแดง x 3

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

±5 V, 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V ค่าอิมพีแดนซ์เอาท์พุท 100 Ω*1

ไม่ใช่

เอาต์พุตกระแสไฟแบบอะนาล็อก

4 ถึง 20 mA ความต้านทานโหลดสูงสุด 350 Ω*1

อินพุตควบคุม

อินพุทสวิตช์ของช่อง, อินพุทเลื่อนศูนย์

อินพุทแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า*2

อินพุต ควบคุม

อินพุตการปรับค่าให้เป็นศูนย์

อินพุตหยุด การยิงเลเซอร์

อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง

อินพุตรีเซ็ตค่า

อินพุตการปรับค่า

เอาต์พุตควบคุม

เอาท์พุทการตัดสิน (เอาท์พุทตรวจสอบ)

Open collector (สับเปลี่ยนระหว่าง NPN/PNP ได้, สับเปลี่ยนระหว่าง N.O./N.C. ได้)*3

แหล่งจ่ายไฟ

การสิ้นเปลือง กำลังไฟ

1,950 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V, 65 mA สูงสุด)*4

2,100 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V, 70 mA สูงสุด)*4

1,950 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V, 65 mA สูงสุด)*4

2,100 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V, 70 mA สูงสุด)*4

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

10 ถึง 30 VDC, รวมการกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า, คลาส 2 หรือ LPS

จ่ายมาจากชุดอุปกรณ์หลัก

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับมลภาวะ

2

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่มีการกลั่นตัวหรือไม่เย็นจนแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

ตัวโครง/แผงด้านหน้า: โพลีคาร์บอเนต, ด้านบนปุ่มกด: โพลีอะเซทัล, สายเคเบิล: PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม

ประมาณ 170 กรัม

ประมาณ 140 กรัม

ประมาณ 165 กรัม

*1 ควรเลือกค่าในช่วง ±5 V, 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V หรือ 4 - 20 mA
*2 สายอินพุตภายนอก 4 เส้น จะถูกกำหนดให้อินพุตค่าที่คุณต้องการ
อัตราอินพุตที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 2 V หรือน้อยกว่า กระแสไฟขณะ OFF 0.05 mA หรือน้อยกว่า
อัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุต: สูงสุด อัตราอินพุตสูงสุด 30 V หรือน้อยกว่า, แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 7.5 V หรือมากกว่า, กระแสไฟขณะ OFF 0.05 mA หรือน้อยกว่า
*3 เอาต์พุตแบบ NPN Open Collector: สูงสุด 50 mA/ช่อง (20 mA/ช่อง เมื่อต่อยูนิตขยาย), 30 V หรือน้อยกว่า, แรงดันตกค้าง 1 V หรือน้อยกว่า
เอาต์พุตแบบ PNP Open Collector: สูงสุด 50 mA/ช่อง (20 mA/ช่อง เมื่อต่อยูนิตขยาย), 30 V หรือน้อยกว่า, แรงดันตกค้าง 2 V หรือน้อยกว่า
*4 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อมีการติดตั้งยูนิตเสริม เท่ากับจำนวนรวมอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานของแต่ละแอมพลิฟายเออร์ยูนิต
ตัวอย่างเช่น: เมื่อมีการใช้งานหนึ่งยูนิตหลัก (IB-1000) พร้อมกับสองยูนิตเสริม (IB-1050) (1,950 mW x 1) + (1,950 mW x 2) = 5,850 mW

ด้านบนสุดของหน้า