เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ 2D ความแม่นยำสูง

LJ-G5000 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 5 ม. LJ-GC5

LJ-GC5 - สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 5 ม.

รุ่นอื่นๆ