เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ 2D ความแม่นยำสูง

LJ-G5000 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 2 ม. LJ-GC2

LJ-GC2 - สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 2 ม.

รุ่นอื่นๆ