เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ความแม่นยำสูงพิเศษ

LC ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว