เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

LB ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต LB-1101

LB-1101 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

LB-1101

ชนิด

คอนโทรลเลอร์มาตรฐาน

ระยะอ้างอิง

80 มม.

ช่วงการวัด

±15 มม.

เอาต์พุต

คลาสของ เลเซอร์

FDA (CDRH) 21CFR Part 1040.10

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส IIIa

IEC 60825-1

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 3R

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดงที่สามารถมองเห็นได้

ระยะเวลาของพัลส์

35 µs

ความยาวคลื่น

670 nm

เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง (เมื่อใช้กระดาษสีขาว)

1 x 2 มม.*1

ลิเนียริตี้ (Linearity) (เมื่อใช้กระดาษสีขาว)

0.25% ของ F.S.*1

ความละเอียด (ที่โหมด LO
เมื่อใช้กระดาษสีขาวที่ระยะอ้างอิง)

8 µm

*1 วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสงโดยให้ชิ้นงานอยู่ที่ระยะอ้างอิง

รุ่นอื่นๆ