เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

LB ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

หัวเซนเซอร์ LB-041

LB-041 - หัวเซนเซอร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

LB-041

ชนิด

หัวเซนเซอร์ความละเอียดสูง

ระยะอ้างอิง

40 มม.

ช่วงการวัด

±5 มม.

เอาต์พุต

คลาสของ เลเซอร์

FDA (CDRH) 21CFR Part 1040.10

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส IIIa

IEC 60825-1

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2M

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดงที่สามารถมองเห็นได้

ระยะเวลาของพัลส์

35 µs

ความยาวคลื่น

670 nm

เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง (เมื่อใช้กระดาษสีขาว)

1 x 2 มม.*1

ลิเนียริตี้ (Linearity) (เมื่อใช้กระดาษสีขาว)

0.25% ของ F.S.*1

ความละเอียด (ที่โหมด LO
เมื่อใช้กระดาษสีขาวที่ระยะอ้างอิง)

2 µm

*1 วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสงโดยให้ชิ้นงานอยู่ที่ระยะอ้างอิง

รุ่นอื่นๆ