ซอฟต์แวร์การโอนข้อมูล IM-H1T

IM-H1T - ซอฟต์แวร์การโอนข้อมูล

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

IM-H1T

OS ที่รองรับ

Windows 11, Windows 10 (64 บิต)

CPU

2 GHz ขึน้ ไป (Corei3 ขึน้ ไป)

จอแสดงผล

ความละเอียดตัง้ แต่ 1024 x 768 พิกเซลขึน้ ไป

ความจุหน่วยความจำ

ตัง้ แต่ 4GB ขึน้ ไป

อินเตอร์เฟส การเชื่อมต่อ

พอร์ตอนุกรมหรือพอร์ต USB

เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการ

ตัง้ แต่ 2GB ขึน้ ไป

ซอฟต์แวร์

ต้องติดตั้ง .NET FrameWork 4.6.2 หรือเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า
ต้องติดตั้ง โปรแกรม Microsoft Excel 2016 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า และแพ็คภาษาที่เป็นภาษาเดียวกับ OS

หมายเหตุ

-

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ