เครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ

IM-6000 ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ขายึดไฟ IM CA-DLR10 OP-87170

OP-87170 - ขายึดไฟ IM CA-DLR10

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

รุ่นอื่นๆ