เครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ

IM-6000 ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ตัวแก้ไขการตั้งค่าการตรวจวัด, รุ่นภาษาไทย IM-H1ET

IM-H1ET - ตัวแก้ไขการตั้งค่าการตรวจวัด, รุ่นภาษาไทย

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

รุ่นอื่นๆ