เครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ

IM-6000 ซีรีส์