เครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ

IM-7000 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก