รุ่น เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D VR-6000 ซีรีส์

14 ผลิตภัณฑ์

VR-6000 - เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D คอนโทรลเลอร์

VR-6000

เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D คอนโทรลเลอร์

VR-6100 - เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว (รุ่นมาตรฐาน)

VR-6100

เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว (รุ่นมาตรฐาน)

VR-6200 - เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว (รุ่นอัตโนมัติเต็มรูปแบบ)

VR-6200

เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว (รุ่นอัตโนมัติเต็มรูปแบบ)

VR-A2E - ชุดซอฟต์แวร์มาตรฐาน

VR-A2E

ชุดซอฟต์แวร์มาตรฐาน

VR-A2T - ชุดซอฟต์แวร์มาตรฐาน

VR-A2T

ชุดซอฟต์แวร์มาตรฐาน

VR-H4CA - โมดูลการวัดเปรียบเทียบ

VR-H4CA

โมดูลการวัดเปรียบเทียบ

VR-H4J - โมดูลต่อขยายสำหรับการวัด

VR-H4J

โมดูลต่อขยายสำหรับการวัด

OP-88630 - ตัวจัดระยะความสูง 100 มม.

OP-88630

ตัวจัดระยะความสูง 100 มม.

OP-88677 - ชุดอุปกรณ์จับยึดแบบหมุน

OP-88677

ชุดอุปกรณ์จับยึดแบบหมุน

VR-RU2 - ยูนิตการหมุนด้วยมอเตอร์

VR-RU2

ยูนิตการหมุนด้วยมอเตอร์

VR-S400 - แท่นวางแบบมอเตอร์

VR-S400

แท่นวางแบบมอเตอร์