1. หน้าหลัก
 2. ผลิตภัณฑ์
 3. ระบบการวัด
 4. เครื่องวัดขนาด 3 มิติ
 5. เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D
 6. รุ่น

เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D

VR ซีรีส์

รายชื่อรุ่น

แสดงผลิตภัณฑ์ 1 - 18 จาก 18 รายการด้านล่าง

 • ย้อนกลับ
 • / 1
มุมมอง
 • Thumbnail
 • Thumbnail+Description
 • List
รุ่นที่ยกเลิกการผลิต:
 • VR-5000 - เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D คอนโทรลเลอร์

 • VR-5100 - เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว

 • VR-5200 - เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว

 • VR-H2AC - ซอฟต์แวร์ตัววิเคราะห์

  • เอกสารข้อมูล (PDF)
  • ข้อมูล CAD
  • คู่มือ
 • VR-H2AE - ซอฟต์แวร์ตัววิเคราะห์

 • VR-H3CA - โมดูลการวัดเปรียบเทียบ

  • เอกสารข้อมูล (PDF)
  • ข้อมูล CAD
  • คู่มือ
 • VR-H3J - โมดูลต่อขยายสำหรับการวัด

  • เอกสารข้อมูล (PDF)
  • ข้อมูล CAD
  • คู่มือ
 • VR-H3W - โมดูลการประกอบโปรไฟล์

  • เอกสารข้อมูล (PDF)
  • ข้อมูล CAD
  • คู่มือ
 • OP-87709 - แท่นวางเอียง

 • OP-87710 - มาตรฐานการปรับเทียบ

 • OP-88274 - ตัวจัดระยะความสูง 100 มม.

  • เอกสารข้อมูล (PDF)
  • ข้อมูล CAD
  • คู่มือ
 • OP-88275 - เกจการสอบเทียบ

  • เอกสารข้อมูล (PDF)
  • ข้อมูล CAD
  • คู่มือ
 • VR-A1T - PM_250A1T

  • เอกสารข้อมูล (PDF)
  • ข้อมูล CAD
  • คู่มือ
 • VR-H1P - โมดูลต่อขยายฟังก์ชันการวิเคราะห์

  • เอกสารข้อมูล (PDF)
  • ข้อมูล CAD
  • คู่มือ
 • VR-H2CA - โมดูลเปรียบเทียบ 3D-CAD

 • VR-H2J - โมดูลการต่อภาพ

 • VR-H2P - โมดูลการวัดเปรียบเทียบ

 • VR-S300 - แท่นวางแบบมอเตอร์

  • เอกสารข้อมูล (PDF)
  • ข้อมูล CAD
  • คู่มือ
 • ย้อนกลับ
 • / 1

ห้องสมุดระบบการวัด

 • Trade Shows and Exhibitions
 • eNews Subscribe

ระบบการวัด