เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอเนกประสงค์

MK-U ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

สำหรับชุดการติดตั้ง CV-X ขายึดสำหรับไฟรูปทรงโดม OP-87830

OP-87830 - สำหรับชุดการติดตั้ง CV-X ขายึดสำหรับไฟรูปทรงโดม

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87830

ชนิด

โครงยึดไฟรูปโดม

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ชุดไฟที่แนะนำ: CA-DDR15、CA-DDW15、CA-DDB15

หมายเหตุ

โครงยึดไฟเป็นอุปกรณ์เลือกติดตัง้ ซงึ่ จำหน่ายแยกต่างหาก ใช้ชุดอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อติดตัง้ กล้องและอุปกรณ์ไฟ LED ไกด์ (ทัง้หมดนี้จาหน่ายแยกต่างหาก) เข้ากับชุดหัวพิมพ์

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ