เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอเนกประสงค์

MK-U ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

สำหรับชุดการติดตั้ง CV-X ขายึดสำหรับไฟแท่ง OP-87829

OP-87829 - สำหรับชุดการติดตั้ง CV-X ขายึดสำหรับไฟแท่ง

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87829

ชนิด

โครงยึดบาร์ไลท์

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ชุดไฟที่แนะนำ: CA-DBR5、CA-DBW5、CA-DBB5、CA-DBR8、CA-DBW8、CA-DBB8、CA-DBR13、CA-DBW13、CA-DBB13

หมายเหตุ

โครงยึดไฟเป็นอุปกรณ์เลือกติดตัง้ ซงึ่ จำหน่ายแยกต่างหาก ใช้ชุดอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อติดตัง้ กล้องและอุปกรณ์ไฟ LED ไกด์ (ทัง้หมดนี้จาหน่ายแยกต่างหาก) เข้ากับชุดหัวพิมพ์

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ