ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
 1. หน้าหลัก
 2. ผลิตภัณฑ์
 3. เลเซอร์มาร์กเกอร์ / เครื่องอิงค์เจ็ทพิมพ์วันผลิต
 4. เครื่องอิงค์เจ็ทพิมพ์วันผลิต
 5. เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอเนกประสงค์
 6. รุ่น
 7. สำหรับ MK ซีรี่ส์ ชุดติดตั้ง CV-X

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอเนกประสงค์MK-U ซีรีส์

สำหรับ MK ซีรี่ส์ ชุดติดตั้ง CV-X

OP-87828

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

OP-87828

ภาพรวม

ชุดติดตัง้ CV-X ใช้สำหรับติดตัง้ กล้อง CV-X100 ที่ชุดหัวพิมพ์ โครงยึดไฟเป็นอุปกรณ์เลือกติดตัง้ ซงึ่ จำหน่ายแยกต่างหาก
ใช้ชุดอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อติดตัง้ กล้องและอุปกรณ์ไฟ LED ไกด์ (ทัง้ หมดนี้จำหน่ายแยกต่างหาก) เข้ากับชุดหัวพิมพ์

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

กล้องที่สามารถติดตั้งเข้ากับชุดอุปกรณ์ได้: CV-H500C/H500M、CV-H200C/H200M/200C/200M、CV-H100C/H100M、CV-H035C/H035M/035C/035M

 • ศูนย์รวมการมาร์กด้วยเลเซอร์
 • Learn the basics of continuous inkjet printers CIJ Central
 • traceability solutions

ห้องสมุดมาร์กกิ้ง

 • Trade Shows and Exhibitions
 • eNews Subscribe

เลเซอร์มาร์กเกอร์ / เครื่องอิงค์เจ็ทพิมพ์วันผลิต