ข้อมูลจำเพาะ คอนโทรลยูนิต CU ซีรีส์

รุ่น

CU-21TA

รูป

ชนิด

การทำงานแบบอเนกประสงค์

สัญญาณอินพุตการปรับแต่งจากภายนอก

เซนเซอร์เชื่อมต่อ

ทรานซิสเตอร์ (ผ่านทางอุปกรณ์เอาท์พุท NPN), หน้าสัมผัส (ผ่านทางสวิตช์จำกัด/ไมโครสวิตช์ เป็นต้น)

อินพุต

จำนวน อินพุต

2

เวลาอินพุตต่ำสุด

0.5 ms *1

ระบบอินพุต

ทรานซิสเตอร์ (ผ่านทางอุปกรณ์เอาท์พุท NPN), หน้าสัมผัส (ผ่านทางสวิตช์จำกัด/ไมโครสวิตช์ เป็นต้น)

เอาท์พุทควบคุม

เอาต์พุตควบคุม

หน้าสัมผัส: SPDT, 250 VAC, 2A (โหลดที่เป็นตัวต้านทาน)
เอาต์พุต Solid state: NPN open-collector 100 สูงสุด mA (สูงสุด 40 V)

ไทม์เมอร์

หน่วงเวลาเปิด, หน่วงเวลาปิด, วันช็อต, ปิดตัวตั้งเวลา (เลือกได้), 0 .05 ถึง 1 s/0.5 ถึง 10 s (สามารถเลือกได้)

ฟังก์ชัน

การกลับสัญญาณอินพุท, การซิงโครไนซ์ขอบ / การซิงโครไนซ์ระดับแบบเลือกได้, โลจิก AND

โหมดการทำงาน

ตัวตั้งเวลา, มาตรฐาน, ซิงโครไนซ์

เอาต์พุตควบคุม

หน้าสัมผัสของรีเลย์

250 VAC 2A SPDT (1c) (โหลดชนิดความต้านทาน)

ทรานซิสเตอร์

NPN: สูงสุด 100 mA (40 VDC) *2*3

เอาต์พุต DC

12 VDC ±10%, สูงสุด 200 mA

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

100 ถึง 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

สูงสุด 7 VA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม

*1 Off Time ที่ต้องใช้: อย่างน้อย 1.5 ms
*2 มีวงจรป้องกันกระแสไฟเกิน
*3 สามารถแปลง NPN เอาต์พุตเป็น PNP เอาต์พุตได้อย่างง่ายดายโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเอาต์พุตคอนเวอร์เตอร์ OP-5148 PNP

ด้านบนสุดของหน้า