จอสัมผัสVT3 ซีรี่ส์

OP-87175

ตัวครอบสวิตช์ปุ่มกด

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

OP-87175

ชนิด

ตัวป้องกันสวิตช์ปุ่มกด

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

VT3-Q5H(G)/V6H(G)

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)